monumentenregie   monumententoezicht

Eigenaren

Eerste alinea

Aanbesteden

Bij een aanbesteding kunt u als opdrachtgever gebruik maken van ERM-kwaliteitsrichtlijnen. De richtlijnen vormen de vakkundige basis voor het stellen van eisen. Aan de hand van de richtlijn formuleert u uw (besteks-)eisen. De richtlijnen bevorderen daarmee de duidelijkheid tijdens het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden Het vereenvoudigt ook het beoordelen van kwaliteit tijdens de uitvoering van het werk.
ERM is geen voorstander van verplichte certificering. Een certificaat is een vlag in top voor het bedrijf dat het certificaat behaald heeft, geen hinderpaal of verplicht te nemen drempel voor markttoelating.

Hoe gebruikt u als opdrachtgever ERM-richtlijnen?
Een efficiënte werkwijze bij het aanbesteden is:

  • U verlangt van de inschrijver dat hij levert volgens de specificaties van een door u met name genoemde uitvoeringsrichtlijn, ERB (hoofdaannemer), GEAR (architect) of Molenmakersregeling
  • Tevens verlangt u dat de inschrijver dat aantoonbaar doet. Het overleggen van een certificaat geldt daarbij als afdoende bewijs. Het certificaat is afgegeven op basis van de bijbehorende beoordelingsrichtlijn
  • Ander bewijs dan een certificaat is ook toegestaan. Het moet dan wel gaan om passend (overtuigend) bewijs dat men aan alle eisen voldoet, ook als het gaat om bijvoorbeeld ervaring en vakmanschap.

De gekozen aanbestedingsvorm (traditioneel, DBFMO, Design & Construct etc) maakt niet uit: in alle gevallen heeft u behoefte aan een duidelijke en landelijk gedragen basis voor het maken van afspraken over restauratiekwaliteit.

Private aanbestedingen
Het staat u als private organisatie vrij om een certificaat te eisen van de inschrijver. Met andere woorden: u kunt de lijn van het arrest van het Europees Hoof van Justitie toepassen, maar in tegenstelling tot een aanbestedende overheid bent u dit niet verplicht. Wees echter bedacht op uitzonderingen (bijvoorbeeld eisen aan uw aanbesteding in subsidievoorwaarden).

Klik hier voor het Arrest Europees Hof over toepassing(on)mogelijkheid van milieukeurmerken en Nota van Inlichtingen.