Bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht: duurzaamheid en monumententoezicht

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet passend is of niet goed wordt uitgevoerd. Zonnepanelen die niet op de juiste plaats worden gelegd; isolatiemaatregelen zonder voldoende ventilatie; installaties die de monumentale waarden aantasten, etc. Omdat er steeds meer initiatieven zijn om ook monumenten te verduurzamen staat deze uitvoeringspraktijk ditmaal centraal.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (Zaalverhuur 7, Boothstraat 7). U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.
Het Platform (en deze bijeenkomst) is specifiek bedoeld voor toezichthouders, handhavers en hun functioneel leidinggevenden.

Programma
13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 uur: Welkom door dagvoorzitter - Wico Ankersmit; directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
• Opzet van de middag
• Actuele ontwikkelingen toezicht & handhaving en monumenten in het bijzonder (o.a. de Wet kwaliteitsborging)
• Nieuwtjes rond stichting ERM, FGM en BWT

13.40 uur: Gemeenten en verduurzaming van monumenten - Louis Hosman; adviseur erfgoed
Op basis van de resultaten van een enquête van de Erfgoedinspectie en de mini-enquête van de stichting ERM wordt een beeld gegeven van de stand van zaken bij gemeenten: o.m.
• Hebben gemeenten beleid voor verduurzaming van monumenten?
• Wat zijn de hoofdlijnen daarvan?
• Wat zijn volgens gemeenten knelpunten maar ook oplossingen?
• Gaat de verduurzamingsambitie (vaker) ten koste van de monumentale waarden?

13.55 uur: Verduurzaming van monumenten; hoe doe je dat! - Evert Jan Nusselder; co-auteur van de ERM-brochure “uw monument energiezuinig: praktische tips voor verduurzaming”
• Waar liggen de kansen en beperkingen van verduurzaming van monumenten
• Ervaringen van afgelopen 10 jaar?
• Geeft verduurzaming bij monumenten wel rendement?
• Monumenten zijn vroeger altijd duurzaam geweest; wat kunnen we daar nog van leren?

14.25 uur: Pauze

14.50 uur: Praktijkcarrousel

16.45 uur: Plenaire afsluiting (begeleid) door de dagvoorzitter