monumentenregie   monumententoezicht

Gevelreiniging

Op Gevelreiniging zijn van toepassing:

  • Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Gevelreiniging (URL 20-104)
  • Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Gevelreiniging (URL 20-104) 8 april 2016Kritiekversie. Reactieperiode gesloten. 

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.34 november 2016geldende versie