monumentenregie   monumententoezicht

Metselwerk

Op metselwerk zijn van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Historisch metselwerk (URL 4003)
  • Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie monumenten (BRL 4000)

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. Een restauratiemetselaar die is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met URL 4003 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie specialistische restauratiebedrijven / metselwerk.

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Historisch metselwerk (URL 4003)1.226 juni 2015geldende versie
Overzicht van wijzgingen URL 40031.1 -> 1.226 juni 2015 

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.34 november 2016geldende versie 
Overzicht van wijzigingen BRL ERM 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten1.1 -> 1.2 % 1.44 december 2015