monumentenregie   monumententoezicht

Riet

Op het dekken van daken, wanden en molens met riet is van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Riet (URL 4004)

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Riet (daken - wanden - molens) (URL 4004)1.126 juni 2015geldende versie
Overzicht van wijzigingen URL 40041.0 -> 1.126 juni 2015