monumentenregie   monumententoezicht

Smeedwerk

Op smeedwerk zijn van toepassing:

  • Normen en Beoordelingscriteria
  • Beoordelingsgrondslag en Reglement NGK

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Normen en Beoordelingscriteria als de Beoordelingsgrondslag. Een restauratiesmid die is gecertificeerd volgens deze documenten voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland, categorie specialistische restauratiebedrijven / smeedwerk.

Uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Normen en Beoordelingscriteria restauratie ijzer1.0januari 2010 
Beoordelingsgrondslag en Reglement NGK-erkende smederij1.0januari 2010 
Conformiteitsverklaring NGK-erkende smederij1.0januari 2010 

Informatieve documenten

TitelVersieDatumOpmerking
Brochure NGK-erkende smederij januari 2010 
Aanmeldingsformulier NGK-erkende smederij januari 2010 
Voorbeeld Handboek NGK-erkende smederij1.0januari 2010 
Checklist NGK-erkende smederij1.0januari 2010