Maatregelen

Welke maatregelen ter verduurzaming van uw monument zijn er zoal mogelijk?

Onderstaand een overzicht van mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn 'gescoord' met parameters voor:

  • comfortverbetering (4 niveaus)
  • mate van energiebesparing (4 niveaus)
  • ordegrootte terugverdientijd
  • mogelijke combinaties met andere maatregelen

Lees voor een verdere toelichting eerst de pagina indicatie van het effect van maatregelen en gebruikersgedrag.