Warmtepomp

Warmtepompinstallatie met goed geïsoleerde systeemleidingen. Onderaan het werkingsschema van een warmtepomp.

Laagwaardige warmte benutten
Bij toepassing van lage temperatuurverwarming (LTV), zoals wand- of vloerverwarming, kan een warmtepomp een forse besparing op het energiegebruik geven. Een warmtepomp - die het omgekeerde doet als een koelkast - zet zogenaamde ‘laagwaardige warmte’ met behulp van elektrische energie om in hoogwaardige warmte (40/50° C). Als bronnen voor laagwaardige warmte fungeren de buitenlucht of de bodem.

Hoog rendement bij LTV
Hoe kleiner het verschil is tussen de temperatuur van de laagwaardige warmte en de afgiftetemperatuur van de verwarmingselementen in het gebouw, des te hoger is het rendement (COP: coëfficiënt of performance) van de warmtepomp. Bij een dergelijke wijze van verwarming met relatief lage temperatuur is een COP van 3,5 à 4 haalbaar. 1 deel elektriciteit is nodig is om 3,5 à 4 delen nuttige warmte te produceren. Een forse energiebesparing. Maar doordat elektriciteit per eenheid energie echter driemaal duurder is, levert een warmtepomp geen stookkostenbesparing.

Als basisverwarming
Omdat een warmtepomp een relatief duur installatiedeel is en de kosten ervan toenemen met zijn vermogen, wordt hij meestal als basisvoorziening gebruikt. De warmtepomp wordt dan zo gekozen dat hij circa 30 procent van het voor het gebouw benodigde piekvermogen kan leveren. Bij grotere warmtevraag schakelt een HR-gasketel bij. Liefst levert deze ‘stand-by ketel’ als HR-combiketel ook het warme tapwater. Voor de bereiding van warm tapwater zijn namelijk hoge temperaturen nodig (65° C), die door een warmtepomp alleen met veel rendementsverlies zijn te bereiken.

Ook koeling
Een voordeel van een warmtepomp is dat deze in de zomerperiode ook ingezet kan worden voor koeling van het pand. Als het verwarmingssysteem daarop wordt ontworpen (toepassing van vloerverwarming en radiatoren met ingebouwde ventilatoren) kan dat een flinke comfortverbetering betekenen. Een aandachtspunt is het voorkomen van condensatie (natte vloer of druipende radiatoren). Een vochtsensorschakeling kan hierin voorzien.