Zonne-energie

Zonnecellen hoeven niet steeds op het gebouw zelf opgesteld te zijn; creatieve plaatsingsopties en uitvoeringen maken toepassing op bijvoorbeeld een plantenkas mogelijk.

Warmte
Warmte en elektriciteit uit zonlicht vraagt om twee typen collectoren, of een combinatie daarvan. Bij zonneschijn is circa 3 m2 zonnecollectoren voor een driepersoons huishouden
voldoende voor de (voor)verwarming van warm tapwater. Op bewolkte dagen schakelt de ketel bij voor naverwarming. Hoewel aantrekkelijk bij woonhuizen maken vooral de visuele effecten van zonnecollectoren op een schuin dak deze optie voor monumenten minder geschikt. Bij platte daken zijn de toepassingsmogelijkheden groter. De terugverdientijd van zonne-warmtesystemen bedraagt circa 15 - 20 jaar.

Elektriciteit
Naast de gebruikelijke zonnepanelen, bestaan er panelen in de vorm van
leien en dakpannen. Hoewel deze meestal geen historisch passende vorm hebben, kunnen zij soms een goed alternatief vormen. De economische haalbaarheid van zonnepanelen hangt af van het jaarlijks elektriciteitsgebruik. Bij maximaal 10.000 kWh geldt het hoogste energietarief en verdienen zonnepanelen zich terug in 6 - 8 jaar. Tussen de 10.000 en 50.000 kWh/jaar is de terugverdientijd 10 - 14 jaar. Meer dan 50.000 kWh per jaar geeft het laagste elektriciteitstarief, en daardoor de hoogste terugverdientijd: 15 jaar of langer.

Toepassingscondities

  • Plaatsing van zonnecellen en zonnecollectoren op monumenten is vergunningplichtig.
  • Het dakoppervlak moet schaduwvrij zijn en tussen zuidoost en zuidwest zijn gericht. Bij platte daken is oost-westplaatsing met flauwhellende panelen het meest efficiĆ«nt; de PV-installatie is dan mooi laag en nauwelijks zichtbaar.
  • Er is ruimte nodig voor plaatsing van een omvormer. Afhankelijk van merk en type is ook plaatsing op het dak bij de panelen een mogelijkheid. De omvormer gaat circa 15 jaar mee.
  • De meterkast moet een vrije groep hebben of krijgen waarop de installatie wordt aangesloten. Op de markt zijn ook gecombineerde (PV-T) panelen. Deze wekken zowel elektriciteit als warmte op. Deze panelen zijn interessant wanneer er ruimtegebrek is voor beide typen afzonderlijk.