Wat is duurzaamheid

Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt in het Nederlands in meerdere betekenissen gebruikt. Op deze site hanteren we in de eerste plaats de betekenis: verminderen energieverbruik, verlagen exploitatielasten (sustainability).

We hanteren daarbij de ‘trias energetica’ die uitgaat van: 

1. Beperk de energievraag (door bijvoorbeeld isoleren of ander gebruik van de ruimte)
2. Gebruik duurzame energie (hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, bodemenergie)
3. Indien nodig, gebruik dan fossiele brandstoffen, maar dan zo efficiënt en schoon mogelijk

Andere aspecten van duurzaamheid (niet behandeld op deze site)

  • Duurzaam materiaalgebruik (durability). We gaan er van uit dat monumenten al aan dit aspect voldoen; zij bestaan immers al lange tijd. 
  • Afvalbeperking (circulair materiaalgebruik)
  • Verminderen waterverbruik
  • Invloed op de omgeving/ecologie