Terugblik 1e bijeenkomst Landelijk Platform Monumententoezicht - 3 december 2013

Bij de oprichting van het Platform Monumententoezicht op dinsdag 3 december jl., gingen enkele sprekers in op de relevantie van dit nieuwe initiatief van de stichting ERM, de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezichtambtenaren (Ver. BWT). Zo ging Wilco Ankersmit, voorzitter van de Vereniging BWT in op de aanstaande veranderingen in het gemeentelijk toezicht en behandelde advocaat Roland Mans enkele juridische aspecten van de monumentenzorg.

Hieronder vindt u de presentatie van deze bijeenkomst
Opening en toelichting op het Platform (Walter de Koning - Stichting ERM), dagvoorzitter
Inleiding 'toezicht en handhaving in beweging' (Wilco Ankersmit - Ver BWT)
Inleiding 'onderhoud en vergunningplicht' (Roland Mans - De Clerq Advocaten)
Behandeling praktijkcasussen (inleiders: Constantijn Veder - Gemeente Utrecht en Koen Smits - Gemeente Venlo)
Meerwaarde toezicht monumenten in relatie tot landelijk toezichtprotocol (Peter van Oosten - Gemeente Leiden)
Plenaire bespreking (Martijn Andela - FGM)

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl of bel met het secretariaat op 0182-540930.

Monumententoezicht.nl
Het Platform is primair bedoeld voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving bij monumentenzorg. Het bouwt voort op de website www.monumententoezicht.nl. Deze site geeft praktische handvatten voor gemeentelijk toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan gebouwde monumenten. In aanvulling daarop wordt vanaf nu tweemaal per jaar een Platformbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties verzorgd en wordt dieper ingegaan op praktijkcases. Deelnemers kunnen ook zelf cases inbrengen.