Restauratieschilders dragen beheer erkenningsregeling over aan ERM

De Stichting Restauratieschildersbedrijven Nederland (SRSN) heeft het beheer over de erkenningsregeling voor restauratieschilderbedrijven per 1 mei 2012 overgedragen aan ERM. Hiermee neemt het draagvlak in de restauratiesector voor het centraal beheren van kwaliteitsrichtlijnen verder toe.

De SRSN heeft als doel het behoud van het vakmanschap en het benoemen en bewaken van de restauratiekwaliteit bij schilderwerk. Leden van de stichting kunnen zich laten certificeren voor deze regeling en daarmee een erkend restauratieschildersbedrijf worden.

Deze gespecialiseerde bedrijven beschikken over het vakmanschap en de kennis om schilderwerk, met respect voor het monument, te kunnen uitvoeren. In het team van ambachtelijke medewerkers bij een restauratieproject denkt de restauratieschilder mee over de manier waarop verfsporen uit het verleden voor de toekomst bewaard kunnen blijven. De erkenningsregeling voor de restauratieschilders stelt eisen aan het vakmanschap, zoals kennis van ondergronden, historische technieken en verfsoorten. De regeling kent twee trajecten waarvan een onderneming gebruik kan maken. Traject A is gebaseerd op diploma’s en certificaten, terwijl traject B bestaat uit een ervaringstoets in een schilderschouw. In het kader daarvan beoordeelt de auditor ondermeer een uitgevoerd werk op locatie.

Klik hier voor de erkenningsregeling en hier voor de erkende bedrijven.