VAWR studiedag wat kost een slecht plan?

Op 18 oktober organiseert de VAWR een studiedag met de titel: ‘Wat kost een slecht (restauratie)plan? Kan herbestemmen en restaureren voor een prikkie of is goedkoop duurkoop?

Waarnemingen en bespiegelingen bij de kwaliteit van planvorming en uitvoering van monumentenwerk.
Gepresenteerd in het onlangs volledig nieuw leven ingeblazen Paushuize, zetel van de Commissaris van de Koningin in Utrecht, waar wij vergaderen in de Statenzaal uit 1832, waarvan de unieke Pompejaanse uitmonstering uit 1889 nu scrupuleus is vrijgelegd en hersteld.
De 10de VAWR-platformdag is deze keer volledig gewijd aan het kwaliteitsfenomeen van het restauratie- en herbestemmingsvak in de monumentenzorg en van wat daar van plan tot oplevering bij komt kijken.

Eigenaren, architecten en aannemers hebben inmiddels allemaal te maken met wat we maar de 'Eurocrisis' zullen noemen en dat maakt de discussie over wat iets mag en moet kosten en welke keuzes en afwegingen op kwaliteitsterrein daar bij horen elke keer actueel.
De VAWR zet zich met zijn leden permanent in voor kwaliteit van omgang met gebouwd cultuurgoed, of dat nu restaurerend, herbestemmend of uitbreidend-bouwend is. Welke norm hanteren we daarbij en is die norm wel steeds de juiste? Dat is vaak de kern van veel onderling debat en van overleg over het te maken project met opdrachtgevers en betrokken overheden. En zijn vraag en aanbod op dit punt wel met elkaar in overeenstemming?

Wij menen dat ons gebouwde cultuurgoed om passende zorg en kwaliteitsvolle behandeling vraagt. En daar staan we niet alleen in: namens vele spelers in de monumenteninstandhouding stimuleert en waarborgt koepelorganisatie Stichting ERM, waarin wij als architecten positie hebben, de professionaliteit van de hele restauratieketen. Overheden en eigenaren participeren daarin en dat maakt de discussie over hoe het moet en wat het mag kosten al flink duidelijker.
Maar de vraag over de juiste de kosten-kwaliteitverhouding van ons werk komt toch telkens weer op en daarom willen wij deze jubileum-studiedag met gerenommeerde sprekers het motto van de dag behandelen.

Vanzelfsprekend hebben we ook plaats ingeruimd voor toelichting op en excursie door het zo inspirerend en kwaliteitsvol aangepakte Paushuize.
Omdat wij dit keer een breed onderwerp onder de loep hebben is de doelgroep extra ruim. Met name (institutionele) eigenaren en overheden zijn welkom op deze studiedag!

Congreskosten: €150,- all in; VAWR-leden gratis. Aanmelding bij het VAWR-secretariaat (A. Mazzola; T 0345-581643; info@vawr.nl; www.vawr.nl)
De beperkte zaalcapaciteit maakt snelle aanmelding raadzaam!

Programma 10e architecten-platformdag, donderdag 18 oktober 2012

‘Wat kost een slecht (restauratie)plan?’
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 Utrecht

09.15Ontvangst, koffie
09.40Welkom, en introductie op het thema van deze VAWR-studiedag door Evert Jan Nusselder, voorzitter VAWR
09.50‘Waar zijn wij?’; uitleg over de Statenzaal of Balzaal door Krijn van den Ende, erkend restauratie-architect, betrokken bij de interieurrestauratie van Paushuize.
10.15‘het Huis van de Paus’ Toelichting op de restauratie en interieurverbetering van Paushuize; voorbereiding op de rondwandeling tussen de middag door Bastiaan van de Kraats, restauratie-architect, bureau 1meter98.
10.40‘Is het niet goed dan?’ Kwaliteit van meerdere kanten bekeken: praktische werkafspraken, kennis en borging. Visie op het onderwerp van de dag door Harry van Waveren, voorzitter van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).
11.00Koffiepauze
11.30‘Goed werk blijft overeind’ Kwaliteit van uitvoering in de monumentenzorg zit in kennis en kunde, niet in de portemonnee. Door Boudewijn de Bont, voorzitter van de Vakgroep Restauratie en directeur van restauratie-aannemersbedrijf Nico de Bont.
12.00‘Goede zeden?’ Hoe makkelijk het mis kan gaan in het behoeden van materiele en immateriële waardenin monumentencessen. Door Arie den Dikken, oud beleidsmedewerker monumentenzorg van de gemeente Hilversum, opdrachtgever/toetser bij veel restauraties van jonge monumenten.
12.30Lunch en bezichtiging Paushuize o.l.v. Bastiaan van de Kraats, Reinoud Pince van der Aa (Hylkema Consultants), Krijn van den Ende.
13.50‘De architect als matchmaker tussen gebouw en eigenaar’ Visie op de architectonische omgang met gebouwd cultuurgoed en hoe gebruikerswensen daar een rol in spelen . Door Frits van Dongen, Rijksbouwmeester
14.20‘Meer dan plannen?’ Visie op het dagthema vanuit de invalshoek van herbestemming en restauratie van 'Jonge Bouwkunst'. Door Sander Nelissen, van Wessel de Jonge Architecten, het bureau is tevens participant in het Herbestemmingsteam.
14.50vragen en discussie naar aanleiding van de laatste voordrachten o.l.v. Evert Jan Nusselder.
15.10Theepauze
15.40‘Samenzang of dissonant?’ De opdrachtgever en zijn architect; een restaurerende en onderhoud plegende eigenaar en zijn architect aan het woord. Door Sammy van Tuijll van Serooskerken, eigenaar van Kasteel Heeze en lid van het FIM en door Cor Bouwstra, zijn restauratiearchitect.
16.20slotdiscussie naar aanleiding van de presentaties van deze dag o.l.v. Evert Jan Nusselder; daarna: afsluiting van het programma.
16.40eten en drinken

Inschrijfformulier