Platform Monumententoezicht: kennismiddag planmatig toezicht monumenten - 15 maart 2016

Toezicht en handhaving gebeuren bij monumenten vaak ad hoc en is veelal ‘incident gestuurd’. Hoe kan je meer planmatig de bouwkundige staat van monumenten controleren? Informeer je de eigenaren tevoren? Welke onderwerpen moeten geïnspecteerd worden? Hoe zorg je dat de gebreken verholpen worden? Welke instrumenten staan je ter beschikking? Wat zijn de resultaten in gemeenten die dit meer planmatig oppakken? Hoe zorg je dat het college van begin tot eind betrokken blijft? Wat zijn de ervaringen en resultaten van gemeenten die dit planmatig oppakken?

Dat te inventariseren is, naast het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen, aanleiding voor de volgende bijeenkomst van het platform, op dinsdag 15 maart van 13.30 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal Nieuw Nazareth van de H.Hart - H.Joseph kerk, Dr. P.J.H. Cuypersplein 5 in Hilversum. Na een paar korte plenaire inleidingen wordt de focus gelegd bij casussen uit de gemeentelijke praktijk die in kleinere groepen worden toegelicht en besproken. Klik hier voor het volledige programma.

De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving bij monumentenzorg. Zij delen hun kennis en ervaring in het Platform Monumententoezicht. De platformbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Het maximale aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich helaas niet meer aanmelden. Wenst u op de hoogte gehouden worden van toekomstige bijeenkomsten of andere informatie van het Platform Monumententoezicht, stuur dan een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl.

Wil jijzelf een actieve bijdrage leveren door een toelichting te houden op de aanpak in jouw gemeente? Bel of mail dan met het secretariaat van de stichting ERM of neem contact op met A.P.M. (Louis) Hosman van de Stichting ERM (louishosman@publicvision.eu of 06-53695421).

Platform Monumententoezicht
Het Platform Monumententoezicht is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.
Het Platform Monumententoezicht is bestemd voor gemeentelijke monumentenambtenaren en in het bijzonder voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers. Het Platform is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring. Het Platform komt twee maal per jaar bijeen.