Introductie

De overheid heeft een grote invloed op de financiering, planning en het feitelijk verloop van restauraties.
In dit deel van de website gaat om de rol van de gemeente als vergunningverlener en als toezichthouder. Voor de vergunningverlening en het toezicht is in de eerste plaats de gemeente aan zet. Denk aan het welstandsbeleid,  de vergunningverlening (Wabo-vergunning, te vervangen door de Omgevingsvergunning), het vaststellen van bestemmingsplanvoorschriften, het toezicht op meldingen en op de uitvoerende werkzaamheden. De gemeente is ook vaak de partij die als eerste contact heeft met de eigenaar/opdrachtgever en daardoor voorlichting kan geven over beleid en wettelijke eisen.
In nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten neemt de ERM initiatieven om de gemeenten bij de uitvoering van hun werkzaamheden te ondersteunen.

Voor de rol van de overheid (rijk, provincie, waterschap, gemeente) als opdrachtgever zie 'Eigenaren'.