Toezicht

Monumententoezicht.nl
De stichting ERM heeft een aparte website voor gemeentelijke toezichthouders ter ondersteuning van het monumententoezicht. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van werkzaamheden aan monumenten te bewaken, zeker nu het begrip ‘vergunningvrij’ bij monumentenzorg zijn intrede heeft gedaan. Want vergunningvrij is natuurlijk niet vogelvrij. Hoe te handelen bij bijvoorbeeld het verwijderen van graffiti of het partieel voegen van een gevel? In nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging BWT Nederland heeft ERM met een website ontwikkeld die gemeentelijke toezichthouders en handhavers in hun werk kan ondersteunen. De website www.monumententoezicht.nl ondersteunt met handreikingen waar op te letten, afkeurcriteria en wat te doen als werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd worden uitgevoerd.

Juridische en restauratie-technische toets
Monumententoezicht.nl is een hulpmiddel voor de bouwkundig onderlegde toezichthouder om op de juiste punten te letten. Hetzelfde geldt voor de juridisch medewerker: hij of zij heeft met de website een hulpmiddel ter beschikking waarmee adequaat het meest geschikte sanctie-instrumentarium kan worden geselecteerd. De toezichthouder wordt op een eenvoudige wijze, met behulp van vragen en een ja / nee antwoord begeleid. Daarbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen een juridische toets en een restauratie-technische toets. Monumententoezicht.nl geeft aan op welke handelingen aan constructies, gevels, ramen en deuren, daken en interieur het toezicht zich richt en met welke criteria geoordeeld kan worden. Vervolgens welke interventies mogelijk zijn, waarbij de website zich met name richt op de bestuursrechtelijke handhaving.

Rapportagetool
De site is voorzien van een rapportagetool die het werk een stuk gemakkelijker maakt. De afwijkingen die een toezichthouder op locatie constateert, kan hij verzamelen in een mailbestand en mailen naar zijn eigen adres of naar bijvoorbeeld een collega. Terug op kantoor zijn alle gegevens beschikbaar om te verwerken in een volledig toezichtrapport.
Voor meer informatie: www.Monumententoezicht.nl