Vergunningen

ERM-richtlijnen als basis voor vergunningen
De overheid is gebaat bij een goede uitvoering van werkzaamheden. Als overheid kunt u in verordeningen en vergunningen naar (de eisen in) de kwaliteitsrichtlijnen van de ERM verwijzen. De uitvoeringsrichtlijnen maken het u makkelijker om objectieve kwaliteitseisen te stellen. Want in de ERM-uitvoeringsrichtlijnen zijn wettelijke eisen en ervaringen vanuit de praktijk verankerd. De richtlijnen maken ook inzichtelijk wat het vakmanschap en de ervaring van het betrokken restauratiebedrijf moeten inhouden.