Model Restauratiebestek

Marktpartijen, ERM en STABU hebben samen een modelbestek ontwikkeld voor werkzaamheden aan monumenten. Met het Model Restauratiebestek zijn er voor onderhouds-, restauratie- en renovatiewerkzaamheden specifieke bestekomschrijvingen beschikbaar.

“Het Model Restauratiebestek volgens de STABU-systematiek leidt tot betere bestekken, zeer belangrijk voor ons vakgebied.”

– Erik Jan Brans, restauratie-architect

ERM-richtlijnen in besteksystematiek STABU

Het Model Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU. Als restauratieprofessional vindt u in de besteksystematiek steeds dezelfde werkzaamheden op dezelfde locatie. Zo krijgt u vooraf duidelijk van welk kwaliteitsniveau de gevraagde werkzaamheden moeten zijn. Ook helpt het bij het voorkomen van misverstanden bij prijsvorming, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Met een goed bestek liggen ook tijdens de uitvoering afspraken eenduidiger vast.

Het Model Restauratiebestek: eerste hulp in de monumentenpraktijk

Conserverings- of herstelwerkzaamheden kunnen in het bestek op de juiste plek vermeld worden. De besteksindeling wordt zo minder afhankelijk van het individuele systeem van de bestekschrijver. De bestanden worden gratis voor u beschikbaar gesteld op de sites van ERM en STABU en regelmatig geactualiseerd.

Doel Model Restauratiebestek

Belangrijkste doelen van het Model Restauratiebestek zijn:

  1. de verbetering van de kwaliteit van uw restauratiebestekken.
  2. het vereenvoudigen van het bestekschrijven voor bestaand werk.
  3. het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor aannemers.
  4. het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit in relatie tot de prijsvorming door het toepassen van de Restauratieladder.

STABU²

Het Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. De teksten maken onderdeel uit van de STABU²-systemathiek en worden automatisch bijgewerkt in de benodigde software van één van de aangesloten systeemhuizen.

Maak een keuze uit diverse opties om het Model Restauratiebestek te gebruiken:

  • Aan de slag … ik heb al een STABU-licentie én ik wil werken met Kubus Spexx. Lees meer
  • Aan de slag … ik heb geen STABU-licentie maar overweeg een licentie aan te schaffen. Lees meer
  • Aan de slag … maar bij voorkeur zonder specifiek besteksprogramma. Lees meer
  • Aan de slag … hoe kan ik leren (betere) bestekken te schrijven? Lees meer

Door een technische complicatie in de nieuwe STABU2 Web Catalogus, die sinds 18 september 2019 in gebruik is genomen, kan binnen bepaalde bestekposten soms een niet-bijbehorende rubriek geselecteerd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om binnen de bestekpost 'REPAREREN BESTAAND METSELWERK, BAKSTEEN METSELSTEEN, RESTAURATIE', de rubriek 'RESTAURATIEWERK, REPAREREN BESTAAND VOEGWERK' te selecteren. Daarnaast kunnen bepaalde rubrieken die wel in de catalogus staan, niet in een bestekpost opgenomen worden. Dit is een bekend probleem en er wordt door STABU inmiddels hard aan een oplossing gewerkt.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80