Aan de slag ... ik heb een STABU licentie EN ik weet nog niet of ik wil werken met STABU Bouwbreed of Kubus Spexx + OSF

Enkele afwegingen:

  • Het werken met Stabu Bouwbreed software zal voor de bestekschrijver een wat grotere inspanning / tijdsinvestering vergen dan werken op de ‘oude vertrouwde’ manier met de STABU-2 software;
  • Kubus Spexx + STABU-ERM OSF catalogus maakt gebruik van de STABU-2 catalogus in combinatie met bestaande rubrieken. De OSF catalogi zijn een open systeem, informatie kan ook door fabrikanten / leveranciers of branches zelf worden aangemaakt en door besteksschrijvers worden ingelezen.
  • De VAWR heeft in een ledenvergadering haar steun voor Bouwbreed uitgesproken, mede op basis van het feit dat het restauratiebestek nu juist een uniformere organisatie van de informatie in het bestek beoogt (verouderde knip en plakbestekken voorkomen). Een bestek is ook een juridisch document, dit moet goed geborgd zijn – daar zorgt STABU met Bouwbreed voor. De OSF catalogi van fabrikanten/leveranciers en branches worden niet door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en onderling afgestemd en kunnen mogelijk foutieve of (juridisch) risicovolle informatie kunnen bevatten. NB: de teksten van het ERM OSF bestand zijn overigens wel gecontroleerd door STABU.

De STABU-2 catalogus wordt niet meer onderhouden door STABU op de volgende punten:

  • verwijzingen naar recente NEN-normen;
  • vigerende wet en regelgeving bouwproducten;
  • vigerende wet en regelgeving milieu;
  • vigerende wet en regelgeving eco-design en energie labelling
  • fabrikant product specificaties

Het verdient derhalve de aanbeveling om over stappen naar bouwbreed waarin wel al deze onderwerpen zijn verwerkt o.b.v. de laatste stand van zaken (in Bouwbreed worden mutaties dagelijks verwerkt, voor STABU-2 is dat eens per halfjaar). Maar uiteindelijk bent u als opdrachtgever en/of besteksschrijver vrij om zelf de keuze te maken op welke wijze het bestek opgesteld zal worden.