Aan de slag ... maar bij voorkeur zonder specifiek besteksprogramma

De PDF bestanden van het Model Restauratiebestek zijn voor iedereen hier te downloaden en in een PDF bewerkingsprogramma om te zetten naar een tekstverwerkingsprogramma.

U wordt daarbij dringend verzocht om de indeling volgens de ‘STABU-regels’ en de ‘URL-afspraken’ aan te houden om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de beoogde doelstellingen van het project, namelijk het vergroten van de leesbaarheid van bestekken en het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit in het bestek