Beheer

Essentieel is dat het Model Restauratiebestek (de aansluitbestanden) actueel gehouden wordt. Deze worden dan ook regelmatig opnieuw tegen het licht gehouden.

Uitbreidingen en wijzigingen op het Modelbestek restauratie doorlopen een open en transparante besluitvormingsprocedure die het een ieder mogelijk maakt om opmerkingen in te brengen. De uitbreidingen en wijzigingen worden voorbereid in overleg met vele betrokkenen.

Het Model Restauratiebestek wordt vastgesteld door het CCvD Restauratiekwaliteit. In het CCvD Restauratiekwaliteit zijn alle belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd. Dat gebeurt in twee stappen. Allereerst wordt het ontwerp gepubliceerd voor een openbare inspraakronde.  Vervolgens wordt naar aanleiding van de ontvangen reacties bezien waar en hoe wijziging gewenst is, waarna de definitieve versie wordt vastgesteld.