Betrokkenen bij  ontwikkelen van het Model Restauratiebestek

Het Model Restauratiebestek is een breed gedragen initiatief dat tot stand komt in meerdere fasen.

Restauratiearchitecten, -adviseurs en -aannemers werken samen aan de ontwikkeling van een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten, op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Voor de ontwikkeling wordt samengewerkt met Stichting STABU.

Basisstructuur
De opzet voor de structuur van het Model Restauratiebestek kwam tot stand onder begeleiding van een werkgroep met daarin diverse vertegenwoordigers van de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (Gerard Smit , Jan van der Bie, Marinus Nagel, Hein Wijnman, Volker Vlaming, Ilja Rijks, Louis Gerdessen, Jos Snoek en Paul Broekema), de Vakgroep Restauratie (Jack Hoogerbrugge), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de overheid (Michiel van Hunen). Marjella Prins (architectenbureau Fritz) trad op als voorzitter en rapporteur.

Uitwerking fase 1
Aan de ontwikkeling van de inhoud van het Model Restauratiebestek werd gewerkt onder begeleiding van een klankbordgroep met daarin diverse vertegenwoordigers van de Vakgroep Restauratie (Olle de Graaf, Ad Heijblom), Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (Daan Holtzer, Willard van Reenen) en de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (Ilja Rijks, Bastiaan van der Kraats).
De werkgroep voor de eerste fase heeft bestaan uit leden van de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (Kees de Jonge – Rothuizen architecten, Ramon Pater- Archivolt, Jan de Bie – Walraad architecten, Wouter Wolput – Archivolt, Ilja Rijks – Tak architecten, Gerard Smit – Architektenburo Veldman Rietbroek Smit) en daarnaast Volker Vlaming – Vlaming Erfgoed en Stefan Katier – KABU. In alle gevallen trad Marjella Prins (architectenbureau Fritz) op als voorzitter.

Uitwerking fase 2
Voor de tweede fase zal een nieuwe werkgroep geformeerd worden.