Ontwerp, advies en uitvoering

Zonder goed onderzoek en deskundig advies is het beter geen onderhoud- of restauratiewerk te laten uitvoeren.

Een goede restauratie vergt eerst onderzoek naar de schade en de cultuurwaarden van het gebouw. Daarna een juiste diagnose en een herstelplan. Pas dan volgt de restauratie. Een belangrijk beginsel in de monumentenzorg is dat ingrepen zoveel mogelijk reversibel, (omkeerbaar) moeten zijn, zodat generaties na ons in staat zijn met nieuwe middelen die zorg nog beter uit te voeren.

Ontwerp

In onderhoud en restauratie gespecialiseerde architecten werken volgens de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de Restauratie (BRL 1000 GEAR). De GEAR omvat criteria en beoordelingsprocedures waarmee de kwaliteit van het werk van restauratie-architectenbureaus op vakinhoudelijk gebied wordt gedefinieerd en toetsbaar gemaakt. Erkenning als GEAR-architect waarborgt de te leveren plankwaliteit, de aannemersselectie en directievoering.

Advies

De bouwkundig monumentenadviseurs werken volgen de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus (BRL 2000 EMA). Een adviesbureau dat EMA-erkend is, heeft onder meer aangetoond veel kennis van restauratietechnieken en materialen te hebben en met de juiste ketenpartners in het proces samen te werken.

Uitvoering

Op het werk van gespecialiseerde (hoofd)aannemer is de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB) van toepassing. Erkende bedrijven worden getoetst op onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van onderhoud en restauratie. Zo is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de zorg voor zijn monument in handen is van een expert. Bedrijven die een ERB-certificaat hebben voldoen ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de Provincie Gelderland voor metselen en timmeren. Voor het onderhouden en restaureren van historische molens geldt de BRL 3500 De Erkende Molenmaker. Voor hersteladvies bij molens is er de URL 2000 Molenadvies.

Richtlijnen