monumentenregie   monumententoezicht

Hovenierswerk tuinen en parken

Op hovenierswerk ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van historische tuinen en parken (onderdeel van Groen Erfgoed) zijn van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)
  • Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed (BRL 6000)

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn.

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerken historische tuinen en parken (URL 6010)1.011 maart 2016Geldende versie

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Groen Erfgoed (BRL 6000)1.017 juni 2016Geldende versie