monumentenregie   monumententoezicht

Historisch pannendak

Op het onderhouden en restaureren van een Historisch pannendak zijn van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014)
  • Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie Monumenten (BRL 4000)

Uitvoeringsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak (URL 4014)1.024 maart 2017Geldende versie

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000)1.34 november 2016geldende versie
Ontwerp bijlage 16 Bijzondere bepalingen URL 4014 Historisch pannendakontwerpversie4 november 2016

Voor het behalen van een certificaat moet men voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. Een dakdekker die is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met URL 4014 voldoet ook aan de eisen van de Kennis+Kunde-regeling van de provincie Gelderland.