monumentenregie   monumententoezicht

Kleurhistorisch onderzoek

Op kleurhistorisch onderzoek zijn de volgende documenten van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004)
  • Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) (BRL ERM 2000)

Module

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004)1.017 juni 2016Geldende versie

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) (BRL ERM 2000)3.029 november 2013Geldende versie 

Informatieve documenten

TitelVersieDatumOpmerking
Kleur geeft karakter (kleurhistorisch onderzoek) 2016