monumentenregie   monumententoezicht

Molens (molen advies)

Op advies bij historische molens zijn de volgende documenten van toepassing:

  • Uitvoeringsrichtlijn Molen Advies (URL 2002)
  • Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) (BRL ERM 2000)

Module

TitelVersieDatumOpmerking
Uitvoeringsrichtlijn Molen advies (URL 2002)1.020 maart 2015geldende versie

Beoordelingsrichtlijn

TitelVersieDatumOpmerking
Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) (BRL ERM 2000)3.029 november 2013geldende versie 
Auditprotocol bij BRL EMA en vakinhoudelijke Modules EMA1.029 november 2013geldende versie