Stichting ERM
Nieuwsbrief december 2017

Hoe weerbarstig de praktijk kan zijn: bijeenkomst Platform Monumententoezicht

De bloeiende economie en druk op de woningmarkt hebben een negatief, maar ook een positief effect op de monumentensector. Er worden bij sloop en restauratie van monumenten vaker overtredingen geconstateerd. Tijdens een bijeenkomst voor gemeentelijk toezichthouders werden veel suggesties gedaan hoe de gemeente tegen illegale sloop en ondeskundige restauraties kan optreden. Lees meer.

Vinden ERM-richtlijnen en erkende restauratiebedrijven op website vernieuwd

Voor steeds meer onderwerpen is er een uitvoeringsrichtlijn en daarom was het nodig om een nieuw overzicht te maken. Kijk hier.
Ook het vinden van restauratiebedrijven die zich gecertificeerd hebben voor een ERM-richtlijn is vernieuwd. U vindt de kwaliteitsbedrijven nu zowel op de kaart van Nederland als in een overzicht, met alle bijbehorende gegevens. Kijk hier.

Geslaagde bijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, stelde dagvoorzitter Jeroen Haan bij de opening van de themadag Waterbeheer en Erfgoed op 30 november jl.. ‘Dat kan soms schuren en botsen, maar ook tot heel mooie zaken leiden’. Ruim 120 experts op het vlak van waterbeheer of op het gebied van cultureel erfgoed deelden onlangs hun kennis en kunde. Lees meer.

Save the date: Brandsymposium 2018

Op donderdag 12 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium voor brandweer en cultureel erfgoed plaats in Arnhem. De focus ligt dit jaar op brandveiligheid van het gebouwde erfgoed. Noteer de datum alvast in uw agenda! Lees meer.


Brand in monumentaal winkelpand in het centrum van Gorredijk, 2016 - foto RCE

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.