Stichting ERM
Nieuwsbrief maart 2018

Tweede en derde fase model-Restauratiebestek in aantocht

In juli 2018 worden fase 2 en 3 in de ontwikkeling van het model-Restauratiebestek afgerond. Aan het model-Restauratiebestek worden dan de uitvoeringsrichtlijnen 3001 (historische houtconstructies), 4009 (historisch schilderwerk), 4013 (historisch parket), 4014 (historisch pannendak) en 5001 (houtaantasting door zwammen en insecten) toegevoegd. In fase 3 komen daar de URL 4011 (metalen dakbedekkingen en goten) en de URL 4012 (historisch metaal) nog bij. Het model-Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de besteksystematiek van STABU (zowel in OSF als in BOUWBREED). Het doel is een verbetering van de kwaliteit van bestekken die worden opgesteld voor het werk aan monumenten en waarvoor de systematiek voor nieuwe gebouwen niet voldoet.

Helpdesk voor gebruikers
Ilja Rijks, betrokken bij de verdere ontwikkeling van het model-Restauratiebestek, vertelt dat er ook een helpdesk van ERM operationeel is (bereikbaar via [mailto:secretariaat@stichting.erm.nl]. ‘Het is belangrijk dat iedereen actief aan de slag kan gaan met het model-Restauratiebestek en wanneer zich dat voordoet, vragen over onduidelijkheden of verdere ontwikkelingen gesteld worden. De feedback van gebruikers kan gebruikt worden om het model-Restauratiebestek te verbeteren en te optimaliseren’. Hij meldt vervolgens dat STABU II wordt vernieuwd. Lees meer. ‘Het eerdere plan van STABU om alleen nog in BOUWBREED te investeren is op verzoek uit de markt losgelaten’, aldus Rijks.


Veel belangstelling bij de presentatie van de eerste fase van het Restauratebestek, april 2017

Een monument aardgasloos gerestaureerd; ervaringen van een bewoner

‘Het restaureren en de verduurzaming, die twee zaken hebben mijn grootste interesses. De opgave om de energiehuishouding van dit monument aan te pakken bracht hun samen. De op aardgas gestookte cv-ketels moesten worden vervangen. Dat kon door een op biobrandstof draaiend verwarmingssysteem, dat op een heel natuurlijke wijze in het gebouw kon worden geplaatst. Alle cultuurhistorische waarden zijn behouden, en het monument draagt bij aan de gewenste energietransitie’.
Lees hier. het volledige interview met architect en bewoner Pieter van Traa.


Een ruim rookgaskanaal bood voldoende ruimte voor alle nieuwe, benodigde leidingen (Foto: P. Van Traa)

Save the date: Platform monumententoezicht - 12 juni 2018

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet goed wordt uitgevoerd. Zonnepanelen die niet op de juiste plaats worden gelegd; isolatiemaatregelen zonder voldoende ventilatie; warmte-installaties die de monumentale waarden aantasten, etc. Omdat er steeds meer initiatieven zijn om ook monumenten te verduurzamen staat deze uitvoeringspraktijk ditmaal centraal. De bijeenkomst is in Utrecht.

Dakisolatie bij een achttiende-eeuws hofje (Foto: E.J. Nusselder)

Vraag en Antwoord
Xxx
xxx

Is het doorvoeren van bouwkundige wijzigingen aan een monument omwille van de brandveiligheid vergunningplichtig?
Ja, voorzieningen vanwege de brandveiligheid en preventie kunnen negatieve gevolgen hebben voor de monumentale waarden. Getoetst moet worden wat de eventuele consequenties zijn voor het monument en of er eventueel alternatieve oplossingen zijn met een gelijkwaardig veiligheidsniveau.

Zijn er algemene richtlijnen inzake de brandregelgeving bij monumenten?
Een monument moet voldoen aan de minimumprestatie-eisen op het gebied van brandveiligheid in het Bouwbesluit (zelfredzaamheid personen en voorkomen brandoverslag). Er kan vanwege de monumentale waarden bij een vergunning ontheffing van dergelijke eisen worden verleend (artikel 1.13 Bouwbesluit), maar aangezien het gaat om veiligheid gebeurt dit in de praktijk zelden.
Maatregelen in verband met brandveiligheid kunnen op gespannen voet staan met het behouden van de cultuurhistorische waarden van het monument. Vandaar dat in samenspraak tussen de gemeentelijke bouwplantoetsers (in veel gevallen bijgestaan door de brandweer) en monumentenzorg gekeken moet worden hoe met respect voor het monument, het gebouw voldoende brandveilig is te maken.

Beschermt de brandregelgeving ook monumenten?
Nee, de brandregelgeving is uitsluitend gericht op zelfredzaamheid personen en het voorkomen brandoverslag. De wetgeving gaat niet zo ver dat er eisen mogen worden gesteld om monumentale waarden tegen brand te beschermen.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.