Stichting ERM
Nieuwsbrief december 2020

Natuursteen herstellen is vooral de schade-oorzaak aanpakken

‘Schade aan natuursteen waarnemen is één, de oorzaak vinden is twee, maar wel zo belangrijk’, zegt Frederik Heldoorn, hoog op de steigers bij de Grote Kerk in Zwolle. ‘De opdrachtgever van de restauratie van deze kerk beschikt daarvoor over voldoende kennis en adviezen. Geïnteresseerde particuliere eigenaren reik ik graag de waaier Schade aan steenachtige materialen aan, om hun kennis te verrijken’. Lees verder.


Diverse steunberen zijn vanwege valgevaar afgedekt – foto ERM


Website Restauratiebestek online

De website www.restauratiebestek.nl is online. Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU 2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. De website bevat onder meer een voorbeeld van het Restauratiebestek (het restaureren van historisch gevelmetselwerk, URL 4003 en -voegwerk, URL 4006). Ook bevat de site voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder in diverse situaties, zoals historisch timmerwerk (URL 4001 Historisch Timmerwerk). Bij de voorbeelden zijn ook de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen en bestekposten vermeld. Het Restauratiebestek en de gelijknamige website zijn in nauw overleg met Ketenstandaard/STABU tot stand gekomen. Beide organisaties zorgen voor regelmatige updates.


ERM en KOMO intensiveren samenwerking

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en Stichting KOMO gaan structureel samenwerken om het bouwbedrijven mogelijk te maken zich kostenefficiënt te certificeren voor zowel reguliere bouw als voor monumentenzorg. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit het bedrijfsleven om zowel in de reguliere bouw als binnen het cultureel erfgoed werkzaam te kunnen zijn op basis van goed op elkaar aansluitende beoordelingsrichtlijnen. Lees verder.


Henry Meijdam, voorzitter KOMO: ‘Een geweldige wederzijdse versterking’


Vocht bedreigde het hout van de Molen van Nieuwvliet

De vloerbalken van de Molen van Nieuwvliet waren in zeer slechte staat, de balkkoppen in de muren waren verrot. De constructie verkeerde in zo’n bedroevende conditie dat er niet meer kon worden gemaald. ‘De situatie was om te janken’, vertelt Peter Traas, betrokken bij de restauratie. Lees verder.


Om de originele balken te behouden is het herstel via de buitenzijde gedaan – foto Traas Building Care


Verantwoord herstel van een betonnen kolos

‘Een Walhalla aan opgaven’ noemt projectleider Patrick Karremans de betonrestauratie van Fenixloods II in Rotterdam. En om in dat Walhalla de weg niet kwijt te raken helpt hem, naast de kennis en kunde binnen Vogel BV, het bedrijf waar hij bedrijfsleider is, de nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor het restaureren van ‘Historisch beton’ (URL 4005). Hij was nauw betrokken bij het opstellen daarvan. Lees verder.


Afgebrokkelde Kristal Cement Graniet laag - foto Vogel BV


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Eerder berichtte u over schuifraamverbetering. Zijn er extra tips en adviezen voor vensterverduurzaming te geven?

Antwoord
Bij het antwoord over schuifraamverbetering concentreerden wij ons op kierdichting. Dat vraagt bij schuifvensters extra aandacht. Verbetering van de isolatiewaarde van de beglazing is vervolgens een cruciaal punt. Immers, gemiddeld tussen de 20 en 40 procent van de comfortwarmte verdwijnt bij traditioneel vensterglas via de ramen uit het interieur. Isolerende beglazing zou dus helpen, maar hoge warmte-weerstand en tegelijkertijd goed doorzicht en beperkte materiaaldikte, zoals we dat van vensterglas in monumenten verlangen, lijken lastig te combineren. Toch zijn er goede mogelijkheden voor isolerende herbeglazing van historische ramen. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.