Stichting ERM
Nieuwsbrief juli 2022

Denys is een van de twee Belgische bedrijven met ERM-certificering

“Restauratie is a way of life”. Was getekend Stan Koevoets en Frank De Blauwer van bouwbedrijf Denys. De van oorsprong Belgische onderneming verzorgt de restauratie van het indrukwekkende Gouvernement in Bergen op Zoom. Werken volgens de ERM-richtlijnen is daarbij eigenlijk een no-brainer. Lees verder.


Frank De Blauwer en Stan Koevoets voor het Gouvernement in Bergen op Zoom - foto Denys


“Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving” door Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Uit de Monitor monumenten en archeologie gemeenten (2019-2020) van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed blijkt dat het steeds vaker voorkomt dat gemeenten actief optreden bij overtredingen bij rijksmonumenten. Tegelijkertijd is er een behoefte aan kennis hoe te handelen bij dit soort overtredingen bij gemeenten. Dit bleek ook op de kennisbijeenkomst van het platform Monumententoezicht. Lees verder.


In 2017 deed de gemeente Zutphen aangifte van de illegale sloop van een balkenlaag en trap van het rijksmonument Beukerstraat 30. Voor de vernieling van de trap en balkenlaag zijn zowel de eigenaar als de aannemer strafrechtelijk veroordeeld - foto gemeente Zutphen.


Terugblik op de Monumentenbeurs

Met drie kennissessies heeft de Stichting ERM bijgedragen aan de kennis over duurzaamheid en monumenten. Zo gaf Felix Kusters, duurzaamheidsadviseur bij ERM, een lezing over isolatierichtlijnen voor monumentale daken en ging directeur Christian Braak tijdens zijn lezing in op de toekomst van de bouw- en restauratiebranche en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Hij benadrukte de noodzaak van het toevoegen van moderne eisen als verduurzaming, materialen en het digitaal werkproces aan de uitvoeringslijnen die passen bij deze sector. Ook werd er een volle zaal getrokken bij de lezing over de stand van zaken van het praktijkonderzoek over het verduurzamen van woonhuis monumenten, verzorgd door Patricia de Vries van ERM samen met Marc Stappers en Ilse Koreman van de RCE. Lees verder.


Kennisbijeenkomst verduurzaming Kazerne Dirk - 27 september 2022

De Amsterdamse brandweerkazerne Dirk is de oudste nog in gebruik zijnde kazerne van Nederland. Het gebouw uit 1870 is ontworpen door assistent-stadsarchitect H. Leguyt (1840-1907), in de stijl van het nabijgelegen Rijksmuseum. Anno 2022 voldoet het niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Een algehele restauratie en verduurzaming is aan de orde. De kazerne wordt met veel zorg gerestaureerd en gemoderniseerd. Gemetselde muren met ornamenten worden achter een stuclaag vandaan gehaald. Lees verder.


Kazerne Dirk – Foto Brandweer Amsterdam Amstelland


Kennisbijeenkomst over dendrochronologie - 2 november

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen gezamenlijk een bijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, archeoloog, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Welke kwaliteitseisen zijn te stellen aan de uitvoering van de datering?’ Dit wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. Lees verder.


Verhuisbericht

Per 1 juli zijn we verhuisd. We zijn ingetrokken bij het Restauratiefonds in het voormalige Levob gebouw in Amersfoort (Utrechtseweg 12). De opdrachtgever voor dit gebouw was Levensverzekeringmaatschappij Ons Belang, afgekort als Levob. Het is in 1959 ontwikkeld volgens de kenmerkende bouwstijl ‘het nieuwe bouwen’. Het is ontworpen door de Amersfoortse architect J.H. Oosterhuis en is sinds 2016 benoemd als gemeentelijk monument. Dit gebouw sluit qua sfeer goed aan bij de doelstellingen en werkzaamheden van de ERM. We verheugen ons als ERM om aan de slag te gaan in dit gebouw en om met de andere bedrijven en instellingen in het pand te mogen samenwerken.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.