Stichting ERM
ERM nieuwsbrief - juli 2017

ERM nieuwsbrief - juli 2017

Update regeling voor erkende restauratiebouwbedrijven

Na een lange periode van voorbereiding is er nu een nieuwe versie van BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf. Deze omvat onder andere de uitvoeringsrichtlijnen voor historische houtconstructies en historisch metselwerk. De ERM-beoordelingsrichtlijn voor erkende restauratiebedrijven was een van de eerste kwaliteitsregelingen voor restauraties in Nederland en heeft zich inmiddels een stevige positie in de monumentenzorg verworven. Ook de verschillende ERM-uitvoeringsrichtlijnen mogen zich in toenemende populariteit verheugen. Sinds het uitkomen van de eerste versie van de beoordelingsrichtlijn voor erkende restauratiebedrijven zijn er dan ook diverse ontwikkelingen geweest die in deze richtlijn een plaats verdienen. Lees meer.

Nieuwe richtlijn voor herstel van metalen daken, goten en regenpijpen

Herstel van daken van lood, koper of zink, van regenpijpen en goten. Het maakt bijna altijd deel uit van het onderhoud of restauratie van een gebouwd monument. Maar een op historische situaties toegesneden richtlijn ontbrak tot nu toe. Daarom heeft een breed samengestelde werkgroep de uitvoeringsrichtlijn URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten opgesteld. Reactie is mogelijk tot 12 september 2017. Lees meer.

Certificaat voor innovatieve bescherming van monumentaal hout

Traas Ongediertebestrijding is het eerste Nederlandse bedrijf dat door Kiwa is gecertificeerd voor Integrated Pest Management Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement, in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn 5001 Houtaantasting van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Op 19 juli 2017 is het certificaat door Kiwa uitgereikt.

Integrated Pest Management (IPM) is een samenhangend stelsel van maatregelen om op lange termijn, met een minimale belasting door toxische stoffen, de aantasting van hout door insecten te voorkomen of te beheersen. De stichting Keurmerk Plaagdiermanagement, verantwoordelijk voor het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement (KPMB), en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) hebben gezamenlijk criteria opgesteld voor het bestrijden van schimmels en insecten in monumentale houten constructies. Hierbij worden de IPM-principes gekoppeld aan de uitgangspunten voor het maken van cultuurhistorisch verantwoorde restauratiekeuzes, de zogenoemde restauratieladder. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.