Stichting ERM
Nieuwsbrief juni 2020

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

‘De Restauratieladder, als vaste basis voor elke uitvoeringsrichtlijn, is een mooi plaatje voor een eerste gesprek met een opdrachtgever, en niet alleen met hen’, zegt architect Karlijn de Wild. ‘Het maakt heel inzichtelijk welke restauratiestappen er zijn te zetten, in welke volgorde, en met welke afweging’. Lees verder.


Karlijn de Wild: ‘Met de uitvoeringsrichtlijnen en de kennis die daarin vervat zit, kunnen architecten zoveel meer bereiken’ – eigen foto


Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

'Drenthe wil de kwaliteit van restauraties borgen. In het vertrouwen dat de beste waarborg in ieder geval wordt geboden door gecertificeerde aannemers stimuleren we eigenaren dus om gecertificeerde aannemers in te zetten. Daartoe hebben we het subsidieplafond met 50.000 euro verhoogd’, vertelt Jelle Langeland van de provincie. Lees verder.


Jelle Langeland: ‘Er gaat een enorme stimulans uit van het verhogen van het subsidieplafond als er een gecertificeerde aannemer wordt ingeschakeld’ - eigen foto


Nieuw ERM-bestuurslid Maurits van den Wall Bake: ‘Goede voorlichting en richtlijnen essentieel’

Het ERM-bestuur is uitgebreid met een bestuurszetel voor de Federatie Particuliere Monumenteigenaren (FPMe), zodat ook de particuliere opdrachtgevers voor onderhoud, restauratie en verduurzaming van een monument nu direct aan tafel zitten. De FPMe laat zich vertegenwoordigen door Maurits van den Wall Bake. Lees verder.


Maurits van den Wall Bake - eigen foto


RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Bij de start van het RestauratorenRegister in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’. Dit voorstel is nu gereed. U kunt reageren tot en met 4 juli 2020. In samenspraak met betrokkenen en specialisten uit het beroepsveld van restauratoren is gewerkt aan de aanvulling van het Restauratoren Register met het specialisme Beschilderde oppervlakken historische binnenruimte (HB). Lees verder.


Foto Esther Wieringa (i.o.v. Stichting ERM)


Richtlijn Historisch schilderwerk geheel herzien

Een van de meest gebruikte ERM-richtlijnen is de richtlijn voor historisch schilderwerk (URL 4009). Na een aantal jaren van gebruik was het goed om de tekst opnieuw te bezien. Het resultaat laten we u graag zien. U kunt reageren tot en met 4 juli 2020. Lees verder.


Restauratie Bisschoppelijk Paleis Utrecht - Foto Gerard Scholten


Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Natuurmonumenten heeft veel groene en gebouwde Rijksmonumenten in bezit. De zorg voor het beheer en onderhoud neemt de organisatie zeer serieus. Zo werd dit voorjaar het unieke lanenstelsel van het Landgoed Eerde in Overijssel in ere hersteld. Lees verder.


Herstel van de unieke harmonieuze proporties van de lanen - Foto Ruurd van Donkelaar


Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Natasha Herman maakt sinds enige tijd namens de restauratoren van roerend erfgoed deel uit van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Hoe is dat in een gezelschap dat (oorspronkelijk) voornamelijk op het groene en gebouwde alleen erfgoed was gericht? ‘Deelnemen aan de driemaandelijkse College-vergaderingen is een beetje rennen in een race waar iedereen een olympisch professional is en ik nog steeds aan het uitzoeken ben hoe ik mijn schoenen moet strikken!’ Lees verder.


Natasha Herman: ‘Dilemma’s binnen het gebouwde erfgoed zijn zeer herkenbaar voor het onroerend erfgoed’ – eigen foto


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
In onze gemeente geldt een verbod voor zonnepanelen op monumenten. Acht u dat terecht en kunt u, in aansluiting op de voorgaande bijdragen over duurzame opwekking, de voor- en nadelen van toepassing van zonnepanelen op en bij monumenten voor ons behandelen?

Antwoord
De vraag is in toenemende mate relevant, omdat de verduurzamingstrend in ons land richting 'gasloos' en 'all electric' gaat. Toepassing van zonnepanelen, in de vakwereld aangeduid met PV ('Photo Voltaics'), op en bij monumenten biedt zeker kansen, maar kan ook riskant zijn. Het is dus zaak om per situatie een grondige analyse van de kansen en risico's voor en van PV te maken en daar de keuze voor toepassing op te baseren. Een integraal verbod voor PV op monumenten is onnodig beperkend en laat opties onbenut. Net als bij de eerder besproken methoden van duurzame energieopwekking, geldt voor PV ook dat de opbrengstramingen voor de door een installatie te leveren zonnestroom in nuchtere realiteit moeten worden gemaakt. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.