Register nieuwsbrief, nr. 2 - juni 2018

 

Een breed samenwerkingsverband werkt aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit van restauratoren. Om dit omvangrijke proces te begeleiden geeft ERM tijdelijk een aparte Register nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en implementeren van het Restauratorenregister. Wilt u de Register-nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hier aan.

Zoekgedrag van opdrachtgever is uitgangspunt

Het zoekgedrag van de opdrachtgever voor een restauratie is uitgangspunt voor het Restauratorenregister. Dat is de essentiële keuze die de begeleidingscommissie van het Restauratorenregister onlangs heeft gemaakt. Een Register is alleen levensvatbaar als er (ook) een commerciële vraag ontstaat door vermelding in het Register, motiveert de commissie haar besluit. Het Register moet dus voor opdrachtgever waardevol zijn, en niet de ‘kleuren en smaken’ van de restauratoren.

Deze keuze leidt ertoe dat er twee functies komen in het register: de Registerrestaurator en de Restauratiewetenschapper. Zij zijn ingeschreven in minimaal één en maximaal vijf disciplines (specialisaties). Voor de Registerrestaurator komen twee niveaus: basis en senior. Het niveau wordt per discipline bepaald en kan dus per discipline verschillen. Met een (senior-)registerrestaurator wordt degene geduid die zich bezighoudt met het hele proces, als omschreven in het ECCO-schema.Het product van de werkzaamheden is een gerestaureerd object.

Voor de Restauratiewetenschapper wordt één niveau gehanteerd. De Restauratiewetenschapper is degene die zich concentreert op ‘onderzoek en diagnose’ conform het ECCO-schema. Het resultaat van diens werk is een studie of documentatie.


Regelgeving als randvoorwaarde

Voldoen aan regelgeving (mededinging, privacy) is een randvoorwaarde. De regels over mededinging vereisen onafhankelijkheid van beheer en toetsing, transparantie (openbaar beschikbare criteria en procedures) en bezwaarmogelijkheden. De regels over privacy (AVG) vereisen dat niet meer gegevens worden opgeslagen dan nodig is voor het doel van het register. Nagegaan wordt nog of het nodig is om te werken met een gesloten register (alles achter een nummer / inlogscherm) of dat ook een open variant (‘gouden gids’) mogelijk is.


ECCO-schema gekoppeld aan informatiebehoefte

De keuze om de informatiebehoefte van de opdrachtgever tot uitgangspunt te nemen, leidt ertoe dat ‘opleiding’ niet het primaire criterium is voor het vormgeven aan het Restauratorenregister. Om die reden wordt een aantal ECCO begrippen (kennistypen, kennisniveaus in EQF en niveaus van in te zetten vaardigheden) niet gebruikt. Ook de kennisaspecten die niet vakinhoudelijk zijn (‘plannen en organiseren’) worden buiten beschouwing gelaten. Het resultaat is opgenomen in onderstaand schema (klik erop om te vergroten).


Planning ontwikkeling register

De ontwikkeling van het register wordt begeleid door een commissie van restauratoren, opdrachtgevers, RCE en ERM en vergadert regelmatig (de eerstvolgende vergadering is op 10 juli). Bij voldoende voortgang wordt het ontwerp in september behandeld in het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM. Als het college het ontwerp de documenten heeft vastgesteld, volgt een openbare reactieronde. Daarbij zal ruimschoots de gelegenheid worden geboden om vanuit de sector op het ontwerp te reageren. De verwachting is dat het Register begin 2019 operationeel kan zijn.


Gouden Gids gedachte

‘Ik juich de gedachte van een Gouden Gids formule zeer toe’, zegt Jim van der Meer Mohr, lid van de begeleidingsgroep en in het dagelijks leven adviseur van particulieren eigenaren en opdrachtgevers. ‘Hier in Den Haag ben ik natuurlijk goed bekend met de aanwezige restauratoren, maar stel dat ik een opdrachtgever tref in bijvoorbeeld Limburg, dan wordt het een stuk lastiger om een gekwalificeerd restaurator te vinden. Wanneer ik dan op trefwoord kan zoeken, worden zowel ikzelf als degene die ik adviseer enorm bediend’. Van der Meer Mohr trekt een vergelijking met zijn eigen beroepsorganisatie. ‘Ook wij als taxateurs presenteren ons in een register, om duidelijk te maken wie van ons deskundig is op het gebied van auto’s, of van beeldende kunst’. Hem spreekt de voorgenomen verdeling in ‘basis’ en ‘senior restaurator’, naast die van ‘restauratiewetenschapper’, zeer aan. Het is een pré wanneer ik mijn opdrachtgever ook daarin een advies kan geven’.

Dat het Register wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met stichting ERM vindt hij van grote waarde. ‘Het is in dit soort processen cruciaal dat een professionele organisatie dit aanjaagt en begeleidt. Ondersteund met een professioneel apparaat, en met een voorzitter die boven de partijen staat. Maar al te vaak zie je hoe moeilijk het is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daar heb je iemand voor nodig met ervaring, kennis van zaken en geen eigen zakelijk belang. In de huidige constellatie is de ontwikkeling van een Restauratorenregister onder auspiciën van ERM de beste voorwaarde.’


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratorenregister of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.
Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.