Webversie? Klik dan hier.

Register nieuwsbrief, nr. 13 - juni 2020

 

Dit is de dertiende nieuwsbrief die u informeert over het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met Natasha Herman, lid van het CCvD Restauratiekwaliteit, aandacht voor Beschilderde Oppervlakken Historische Binnenruimten en het Register heet drie nieuwe geregistreerde restauratoren welkom.

Restauratoren Register aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’

Bij de start van het Restauratoren Register in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘Beschilderde oppervlakken historische binnenruimten (HB)’. In samenspraak met betrokkenen en specialisten uit het beroepsveld van restauratoren is de afgelopen tijd aan deze aanvulling gewerkt. U kunt reageren tot en met 4 juli 2020. Lees verder.

Foto Esther Wieringa (i.o.v. Stichting ERM)


Informatie- en discussie bijeenkomst RestauratorenRegister en HB (digitaal)

Op dinsdag 30 juni a.s. organiseert ERM van10.30 tot en met 12.30 uur een informatie- en discussiebijeenkomst over de uitbreiding van het RestauratorenRegister met een extra specialisme: ‘beschilderde oppervlakken in historische binnenruimten’ (HB). Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stukken en is er gelegenheid tot vragen en discussie. Het RestauratorenRegister is een belangrijk element bij het streven naar kwaliteit. Daarom is het belangrijk om uw mening te laten horen. De bijeenkomst wordt geleid door Walter de Koning (ERM). Rob van Hees, voorzitter van het CCvD Restauratiekwaliteit, en Jan van ’t Hof, hoofd van de afdeling Monumenten en Collecties bij de RCE, zullen als toehoorder aanwezig zijn. Lees verder.

Foto: Esther Wieringa (i.o.v. Stichting ERM)


Richtlijn Historisch schilderwerk herzien

Een van de meest gebruikte ERM-richtlijnen is de richtlijn voor historisch schilderwerk (URL 4009). Na een aantal jaren van gebruik was het goed om de tekst opnieuw te bezien. Het resultaat laten we u graag zien. U kunt op het ontwerp reageren tot en met 4 juli 2020. Lees verder.

Restauratie Bisschoppelijk Paleis Utrecht - Foto Gerard Scholten


Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Natasha Herman maakt sinds enige tijd namens de restauratoren van roerend erfgoed deel uit van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit. Hoe is dat in een gezelschap dat (oorspronkelijk) voornamelijk op het groene en gebouwde alleen erfgoed was gericht? ‘Deelnemen aan de driemaandelijkse College-vergaderingen is een beetje rennen in een race waar iedereen een olympisch professional is en ik nog steeds aan het uitzoeken ben hoe ik mijn schoenen moet strikken!’ Lees verder.

Natasha Herman: ‘Dilemma’s binnen het gebouwde erfgoed zijn zeer herkenbaar voor het onroerend erfgoed’ – eigen foto


Beoordelen bevestiging van relevantie van kennisbijeenkomsten

Een RegisterRestaurator is niet alleen gekwalificeerd voor zijn / haar specialisme, maar heeft ook het commitment voor permanente educatie uitgesproken. Een ieder kan het initiatief nemen tot een bijeenkomst (fysiek of digitaal) die gericht is op kennisoverdracht aan (onder andere) restauratoren. Mogelijk dat de organisatie bij de communicatie van de kennisbijeenkomst melding wil maken van het toekennen van punten in het kader van de nascholing voor het Restauratoren Register. In dat geval kan die organisatie bij de Commissie Opleidingen en Nascholing een verzoek indienen om de vakrelevantie en het aantal te verkrijgen punten voor nascholing te beoordelen en te bevestigen. Lees verder.


Nieuwe registraties

Het RestauratorenRegister telt enkele nieuwe geregistreerde restauratoren. Rachelle Keller is zelfstandig boekrestaurator en heeft voor onder andere Allard Pierson, Joods Cultureel Kwartier, Koninklijk Huisarchief, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, het Stadsarchief Amsterdam en het Stedelijk Museum Amsterdam gewerkt. Herre de Vries is werkzaam bij RNA – Restauratie Nijhoff Asser en is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van objecten van papier, perkament en leer. Hij werkte onder andere samen met de Italiaanse restauratrice Gaia Petrella aan de restauratie van een collectie Islamitische handschriften in de Vaticaanse Bibliotheek. Erick Douwes is als eerste Senior-Restaurator van schilderijen in het RestauratorenRegister opgenomen. Lees verder.

Rachelle Keller - Herre de Vries - Erick Douwes - eigen foto's


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via restauratorenregister@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties of omdat u zich heeft aangemeld via de website.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.