Register nieuwsbrief, nr. 14 - oktober 2020

 

Dit is de veertiende nieuwsbrief die u informeert over het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met Kristian Schneider, president Associazione Restauratori d’Italia (ARI), en een analyse: ‘Wat leren we hiervan voor de situatie in Nederland?’ Het laatste woord is voor Julia Hennig, namens het Rijksvastgoedbedrijf lid van de Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register.

Een kijkje over de grens: Italië

In december 2019 verscheen een artikel over de regeling voor restauratoren in het Verenigd Koninkrijk. Dit keer een blik op de situatie in Italië, in een interview met Kristian Schneider, president Associazione Restauratori d’Italia (ARI) en vice-treasurer bij de European Confederation of Conservators Restorers’ Organsiation (E.C.C.O.), in een Teams gesprek.

Conservator-restaurator na vijf jaar universiteit
Italië kent een lange geschiedenis in het beschermen van cultureel erfgoed, die teruggaat tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Toen noodzakelijk om de vervreemding door uitvoer van waardevolle objecten ten tijde van Mussolini tegen te gaan. Sinds 2013 is ook het beschermen van de restauratiekwaliteit bij wet geregeld, een wetgeving die veel voeten in de aarde heeft gehad, vertelt Kristian Schneider aan ons. Lees verder.

Kristian Schneider: ‘Ook binnen E.C.C.O. wordt gewerkt aan een eis tot het behalen van een Master’s Degree’ – eigen foto


Wat kunnen we hiervan leren?

In het artikel ‘Een kijkje over de grens: Italië’ geeft Kristian Schneider een overzicht van de regeling voor restauratoren in Italië. En passant ook nog enkele belangrijke opmerkingen over de koers van E.C.C.O. en de EU. Wat leren we hiervan voor de situatie in Nederland?

Allereerst valt op dat de discussie tussen ‘academisch geschoold’ en ‘in praktijk opgeleid’ in Italië net zo uitgebreid is gevoerd als hier. En ook dat men heeft gekozen voor dezelfde oplossing als in Nederland: een lijst met personen die gekwalificeerd zijn voor het werk van de restaurator met een overgangsperiode voor personen die in praktijk opgeleid zijn. Alleen is Italië een stap verder: de overgangsperiode voor het aanmelden is inmiddels verstreken en nieuwe aanwas moet nu een academisch diploma hebben. In Nederland zal de overgangsperiode starten op 1 januari aanstaande en duren tot en met 2025. Voor beide landen geldt dat in de praktijk opgeleide vakmensen die zich voor het eind van de overgangsperiode hebben aangemeld, na bijscholing hun werk kunnen voortzetten. Lees verder.


CCvD stemt in met ‘historische binnenruimten’ in het Restauratoren Register

In de juni-editie van deze Register-Nieuwsbrief berichtten we over het voorstel om het Register uit te breiden met het specialisme ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’. Het voorstel heeft in mei en juni ter inzage gelegen en op 30 juni vond een informatiebijeenkomst plaats. Bij de start van het Restauratoren Register in 2019 is besloten om een voorstel uit te werken voor het specialisme ‘historische binnenruimten’. De reacties zijn in de begeleidingscommissie besproken en vervolgens heeft het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit de teksten met een aantal wijzigingen vastgesteld. De definitieve versie verschijnt eind november op de website RestauratorenRegister.nl. Meer informatie.


NCE werkt aan samenhangend cursusprogramma voor restauratoren

Het Nationaal Erfgoed Centrum verwacht in 2021 de eerste modules voor restauratoren van roerend erfgoed aan te kunnen bieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structureel bij- en nascholingsaanbod. In nauw overleg met een breed samengestelde groep vertegenwoordigers is een samenhangend programma samengesteld. Lees verder.


Julia Hennig: ‘Respect voor elkaar kennis en kunde’

‘Het Restauratoren Register is er voor de academisch geschoolden én de in de praktijk opgeleide restauratoren. Het biedt de gelegenheid elkaar te leren kennen en elkaar te leren waarderen. En het is de beste garantie om vindbaar te zijn voor de opdrachtgever’, stelt Julia Hennig van het Rijksvastgoedbedrijf vast. Lees verder.

Julia Hennig voor de beschilderde behangsels in de La Fontaine zaal van het Johan de Witthuis te Den Haag – eigen foto


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via restauratorenregister@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties of omdat u zich heeft aangemeld via de website.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.