Register nieuwsbrief, nr. 16 - juni 2021

 

Dit is de zestiende nieuwsbrief die u informeert over het RestauratorenRegister. De eerdere edities kunt u hier downloaden. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de overgangsregeling die het restauratoren, met een lange staat van dienst maar zonder officiële opleiding, mogelijk maakt zich al te laten registreren. Rachelle Keller vertelt over het vak van boekrestaurator. Voor de kosten van het registreren is een tegemoetkoming mogelijk. De restauratie van buitenplaats Trompenburgh levert unieke schilderingen op. En we staan stil bij het overlijden van André Hoek.

Bijdrageregeling Restauratoren

Veel restauratoren zien nut en noodzaak van het RestauratorenRegister in en overwegen aan de toetsingsprocedure deel te nemen. De kosten van procedure en inschrijving blijken vaak een moeilijk te nemen hindernis. Met instemming van het bestuur van de voormalige stichting SRR kunnen restauratoren die zijn getoetst en ingeschreven in het RestauratorenRegister een bijdrage in de kosten van die toetsing van € 450 ontvangen. Dit geldt (ook met terugwerkende kracht) voor iedere restaurator en alle specialismen. Deze regeling geldt voorlopig tot en met 31 december 2021. De uitkering vindt plaats via de stichting ERM die met ingang van mei 2021 de resterende middelen van de SRR beheert. Voor aanvragen en meer informatie mail naar RestauratorenRegister@stichtingERM.nl.


Boekrestaurator Rachelle Keller: ‘Ook voor de beroepsgroep zelf, voor de onderlinge discussies, is zo’n Register cruciaal’

Een boek restaureren is veel meer dan alleen de restauratie van het object zelf. Het is minstens zo belangrijk de functie ervan mogelijk te maken. Wordt het een museaal object dat alleen wordt tentoongesteld, of weer het gebruiksvoorwerp dat het ooit is geweest? En mogen de eerder opgelopen schades zichtbaar blijven?, wil boekrestaurator Rachelle Keller weten. Ze heeft zich laten registeren in het RestauratorenRegister, ‘mede omdat het Register hopelijk de beroepsbescherming dichterbij brengt’. Lees verder.

Geregistreerd boekrestaurator Rachelle Keller aan het werk


Overgangsregeling om in te schrijven

De vakbekwaamheid en éducation permanente van de restaurator staan hoog in het vaandel bij het Restauratoren Register. Het Register maakt deze vakbekwaamheid en het actief onderhouden van kennis voor de buitenwereld zichtbaar door middel van aangetoonde kennis en werkervaring van de geregistreerde restauratoren. Voor de restauratoren die niet beschikken over een diploma van een erkende opleiding heeft het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM een overgangsregeling vastgesteld. Zodat zij zich toch kunnen laten registreren en op basis van nascholing (eventueel met vrijstellingen) na vijf jaar voor verlenging van hun registratie in aanmerking komen. Lees verder.


Restauratie Trompenburgh onthult talloos veel schilderingen

De restauratie van buitenplaats Trompenburgh onthult dat met name de koepel van onder tot boven nog uitgebreider is beschilderd dan al bekend was. Een unicum in Nederland. De eisen die aan de restaurator worden gesteld zijn dan ook hoog. ‘Kennis en ervaring zijn voor ons van het allergrootste belang’, zegt projectleider Robin Koot van Stichting Monumentenbezit. Lees verder.

Buitenplaats Trompenburgh, omgeven door een gracht


In Memoriam André Hoek

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat André Hoek op 16 mei 2021 plotseling is overleden. André, pas 57 jaar, was als restauratie-architect zijn hele leven betrokken bij het behouden van erfgoed. In de eerste plaats hier in Nederland. Maar ook in de staat New York waar hij rond het behouden van oud-Nederlands erfgoed in Amerikaanse handen een soort ‘tweede leven’ had opgebouwd. Een gepassioneerd docent, die generaties leerlingen heeft verteld over cultuurhistorie. Een man ook met een missie voor het roerend erfgoed; André heeft zeer actief bijgedragen aan het tot stand komen van het RestauratorenRegister, eerst als bestuurslid van de Stichting Restauratoren Register (SRR), later als lid van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van ERM. In zijn vrije tijd was hij ook actief met het rijdend houden van mobiel erfgoed. En bovenal een aardig mens en leuke gesprekspartner. Het is heel jammer dat we zo’n actieve hoeder van het erfgoed en geweldige docent zo vroeg al moeten missen.


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via restauratorenregister@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties of omdat u zich heeft aangemeld via de website.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.