Register nieuwsbrief, nr. 8 - oktober 2019

 

Dit is de achtste Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang van het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden.

Veel onderzoek voor commissie Opleidingen en Nascholing

De opleiding Uurwerktechniek aan het Zadkine Schoonhoven heeft voldoende aspecten van het restaureren om door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD) voor het register erkend te worden, concludeert de commissie Opleiding en Nascholing. Zadkine is een van de vele opleidingen waarover de commissie een advies aan het CCvD Restauratiekwaliteit uitbrengt. Het curriculum is uitvoerig bestudeerd en is er navraag gedaan bij enkele experts. Lees verder.

De commissie aan het werk, v.l.n.r. Paulien Kaan, Esther Wieringa, Jos de Gooijer, Elizabet Nijhoff Asser en Marjan de Visser – foto ERM

Korting voor eerste twintig inschrijvers

‘De eerste twintig inschrijvers in het Restauratoren Register, die eerder bij het oude register stonden ingeschreven, ontvangen een korting van € 250,00 meldt André Hoek, oud penningmeester SRR, nog eens nadrukkelijk. ‘We hebben een klein potje geld over, waarmee het mogelijk is geworden oudgedienden, als ik ze zo mag noemen, een tegemoetkoming aan te bieden. De korting wordt door de Toetsende Instelling direct in de factuur verrekend. Het Register maakt vervolgens het bedrag voor de eerste twintig over aan de Toetsende Instelling.’

Begeleidingscommissie uitgebreid met Jazzy de Groot

De Begeleidingscommissie voor het Restauratoren Register is uitgebreid met Jazzy de Groot. Zij is zelfstandig restaurator in Alkmaar met een professioneel doctoraat in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Jazzy is gespecialiseerd in het restaureren en conserveren van schilderijen en beschilderde objecten. Zij maakt samen met Vincent van Drie deel uit van de Begeleidingscommissie namens Restauratoren Nederland, waarvan zij sinds dit jaar bestuurslid is. Door middel van een blog via RN zal ze persoonlijk de leden op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ook staat zij open voor vragen en suggesties.

Ella Hendriks van de Universiteit van Amsterdam is eveneens toegetreden tot de begeleidingscommissie. Kijk hier voor de volledige samenstelling van de begeleidingscommissie.

Jazzy de Groot – eigen foto

Cora van der Vliet SGS, Toetsende Instelling

‘SGS Veiligheidsexamens toetsende partij voor Restauratoren Register’, meldt de website vol trots, tussen berichten over salmonella, chroom-6 en gasvrij-inspecties. ‘Dat klopt’, lacht Cora van der Vliet, verantwoordelijk bij SGS Veiligheidsexamens voor de toetsing ten behoeve van het Restauratoren Register. ‘Het Restauratoren Register zal vanzelf een eigen plek gaan krijgen binnen SGS, maar we zijn dan ook nog maar net begonnen’. ‘SGS kwam als Toetsende Instelling in beeld’, vertelt ze, ‘omdat wij de toetsing voor het Actorregister voor archeologen verzorgen. Ook dit register stelt eisen aan kennis en ervaring, en het bijhouden daarvan. We begeleiden het proces en daar waar inhoudelijke expertise nodig is, huren we externe deskundigen in. Dat zal zeker voor het Restauratoren Register gelden, waar die inhoudelijke toets een belangrijk onderdeel vormt’. Cora verwacht dat dit toetsende proces een paar weken zal gaan duren. Als een restaurator in een keer alle gevraagde documenten kan aanleveren, moet dat zeker lukken.’

Cora van der Vliet – eigen foto

‘Register heeft baat bij moderne media’

Eloy Koldeweij, Senior Interieurspecialist bij de RCE

‘Een voor mij ideaal Restauratoren Register faciliteert de opdrachtgever bij het vinden van de juiste restaurator. Visies op restauratie, op methode, op verslaglegging, op motivatie en verantwoording– dat soort zaken. Misschien moet het Register wel met korte filmpjes gaan werken, waarin de restauratoren zich presenteren’. Eloy Koldeweij benadrukt het belang van een goede match tussen opdrachtgever en restaurator. ‘Iemand met een te herstellen schilderij van zijn oma heeft geen restaurator nodig die werken van Frans Hals restaureert’. Lees verder.

Eloy Koldeweij – foto ERM


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.