Stichting ERM
Nieuwsbrief Stichting ERM - augustus 2016

Vooraankondiging discussie- en kennisbijeenkomst "Aanbesteden in de monumentenzorg" - 28 september 2016

De Aanbestedingswet is -in navolging van de Europese richtlijnen- veranderd. De gewijzigde wet biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en bewezen deskundigheid speelt een grotere rol. Wat kan dat betekenen voor de monumentenzorg?

Het definitieve programma wordt binnenkort op de website stichtingERM.nl gepubliceerd.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Update website Monumententoezicht.nl

De website Monumententoezicht.nl geeft praktische handvatten voor gemeentelijk toezicht en handhaving bij werkzaamheden aan gebouwde monumenten.

De inmiddels veel gebruikte website is deze zomer van een inhoudelijke update voorzien naar aanleiding van jurisprudentie over verwaarlozing en onderhoudsplicht, het inwerkingtreden van de Erfgoedwet op 1 juli 2016 en het verschijnen van de RCE-brochure brochure "Vergunningvrij. Voor professionals". Ook is de website aangevuld met informatie uit de uitvoeringspraktijk over houtaantasting door schimmels en insecten, historische trappen, glas in lood en gevelreiniging. Klik hier voor de website monumententoezicht.nl.

Platform Monumententoezicht op 4 oktober 2016

Wat is monumentaal aan een monument en welke hulpmiddelen heeft een toezichthouder om dat vast te stellen?
Dit is het thema voor een bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op dinsdagmiddag 4 oktober 2016.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijnen gepubliceerd voor commentaar

Op de website www.stichtingERM.nl vindt u het ontwerp van de volgende richtlijnen:

U kunt reageren tot 2 september 2016.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.