Stichting ERM
Nieuwsbrief februari 2022

Betonrot beschadigde het metselwerk van de Centrale Markthal

De Centrale Markthal in Amsterdam-West was ooit de grootste overdekte markthal van Europa. Voor de bouw, begin jaren dertig van de vorige eeuw, is door de toenmalige gemeentelijk hoofdarchitect Nico Lansdorp een constructie ontworpen waarin gewapend beton en staal aan de buitenzijde werd bekleed met baksteen. In de decennia daarna trad veel betonrot op. Daardoor is het metselwerk gaan bollen, scheuren en los komen te liggen. In opdracht van BOEi restaureert Van Milt Restaurateurs nu het metselwerk, voegwerk en de betonnen onderdelen – waarvoor veel specialistische kennis noodzakelijk is. Dat laat ook uitvoerder Martijn Hendriksen in enkele YouTube-films zien. Lees verder.


Interieur van de Centrale Markthal – foto ERM


Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

'Van wie is het park?' Participatie in beheer van gemeentelijk groen erfgoed.
Deze bijeenkomst was eerder aangekondigd voor 24 november 2021 maar werd i.v.m. de corona- beperkingen uitgesteld.

Stadsparken en plantsoenen zijn de levensaders van de steeds dichter bebouwde stad. Het belang van de groene ruimte is maatschappelijk en politiek dan ook meer in de publieke belangstelling gekomen. Lukt het om ondanks het intensieve gebruik van monumentale parken, het scala aan functies en de vraag naar veiligheid, ook de cultuurhistorische waarden overeind te houden? Lees verder.


Het Vondelpark in Amsterdam was 25-jaar rijksmonument in 2021 - foto Ruurd van Donkelaar


Chroom-6 in historisch schilderwerk

Altijd aanwezig, maar beheersbaar
‘Deze bijeenkomst wijst uit dat Chroom-6 vrijwel altijd aanwezig is, maar gelukkig veilig kan worden verwijderd’. Dat stelde Arno Boon, directeur van BOEi, vast aan het eind van de kennisbijeenkomst over Chroom-6 die ERM op dinsdag 15 februari 2022 voor ruim 80 belangstellenden via Teams verzorgde. Goed omgaan met zowel monumentenzorg als arbeidsveiligheid stond centraal. De bijeenkomst leerde dat de URL 4009 Historisch Schilderwerk voor zowel opdrachtgevers als opdrachtgevers goed werkt. Lees verder.


De eerste alarmerende berichten over Chroom-6 hadden te maken met treinen en vliegtuigen, maar het komt overal voor (foto’s RVB en Tak Architecten)


Gecertificeerde bedrijven hebben een pré bij het Utrechts Monumentenfonds

‘Voor het onderhouden en restaureren van onze monumenten kiezen we bij voorkeur ERM gecertificeerde bedrijven. We weten dan dat de kwaliteit van het werk is geborgd. Daarom stimuleren we ook bedrijven zich te laten certificeren’, vertellen directeur Suzan te Brake en bouwkundig opzichter Patrick Pater. Lees verder.


Werkzaamheden filmtheater 't Hoogt/Slachtstraat te Utrecht - foto UMF


Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Verduurzamen is niet alleen isoleren, maar ook het opwekken van niet-fossiele energie. Wat kan wel, wat kan niet wanneer het gaat om een monument? Wat zijn de aandachtspunten voor de toezichthouder? Deze vragen komen onder andere aan de orde tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op woensdagmiddag 6 april. Naast inleidingen wordt er veel aandacht gegeven aan een aantal praktijkvoorbeelden. Lees verder.


Hoe verhouden zonnepanelen zich tot de cultuurhistorische waarden? - foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Erfgoedhoveniers zijn gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. ‘Maar hoe borgen wij het werken in, en aan het historisch groen, en hoe borgen wij onze eigen kennis daarover? Die twee vragen deden meerdere Erfgoedhoveniers besluiten om op te gaan voor certificering’, vertelt Arno Hoefakker, die hierin het initiatief nam. Lees verder.


Hoveniers aan het werk bij het Muiderslot – foto Hoefakker


Verduurzaming in de praktijk, 12 april in ‘s-Hertogenbosch

ERM organiseert op verschillende locaties in het land kennisbijeenkomsten over restaureren en verduurzaming in de praktijk, gecombineerd met een locatiebezoek/rondleiding.

Het Groot Tuighuis in ‘s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd en omgevormd tot een publiekstoegankelijk Erfgoedhuis. De bijeenkomst wordt gehouden in de koorruimte, die na de restauratie als erfgoedlounge wordt ingericht. Voor het Stadsarchief worden studieruimten ontworpen. Naast de bouwkundige werkzaamheden worden de technische installaties aangepast en wordt luchtbehandeling in het gebouw toegevoegd. Lees verder.


De Koorzaal van het Groot Tuighuis, een van de te verduurzamen gebouwdelen – foto ERM


ERM-bestuur bezoekt verduurzaamd ENKA-complex

Terwijl de charme van het rijksmonument uit 1951, toen zeer modernistisch, is behouden, heeft het Kantinegebouw van de kunstzijdefabriek ENKA het predikaat BENG gekregen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Het ERM-bestuur keek rond en vergaderde op deze bijzondere locatie. Lees verder.


In het verduurzaamde ENKA-complex is onder meer een Buitenschoolse Opvang gehuisvest – foto ERM


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.