Stichting ERM
Nieuwsbrief juli 2020

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

De toekomst van de bouw en de restauratiebranche loopt niet volledig parallel. ERM-voorzitter Jacques Monasch ziet dat bouw- en restauratiesector steeds meer uit elkaar gaan lopen. ‘De restauratiebranche heeft een eigen dynamiek’. Een opiniërende bijdrage aan de vooravond van het zomerreces. Lees verder.


Vakmanschap op de steiger, de restauratie van de Sint Jan in Den Bosch – foto ERM


Mark Hulsen: ‘Elke schilder moet deze moderne richtlijn kennen’

‘De nieuwe uitvoeringsrichtlijn historisch schilderwerk URL 4009 is innovatief en toekomstgericht. Hij doet veel meer recht aan het ambacht van de restauratieschilder en aan de complexiteit van het schildersvak. Daarnaast is hij een stuk moderner geworden; niet alleen toepasbaar ten aanzien van de inspanningsgerichte, meer klassieke bestekken, maar ook in te passen in het proces van "Resultaatgericht samenwerken"', stelt Mark Hulsen verheugd vast. Lees verder.


Mark Hulsen: ‘Nieuwe URL maakt het voor erfgoedschilders nog aantrekkelijker om zich te laten certificeren’ - foto Annet Delfgaauw


Ultramoderne restauratie Domtoren is kostenbesparend

Digitalisering in de restauratiesector maakt het werk efficiënter, effectiever, aantrekkelijker voor jonge mensen, meer inzichtelijk voor opdrachtgevers en toezichthouders, legt het gehele restauratieproces vast en levert ook nog eens geld op. Bij grootschalige projecten is wel tien procent haalbaar. Lees verder.


Alle onderdelen van de Domtoren zijn zichtbaar op een ipad – foto Nico de Bont


ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

ProRail is gestart met het programma voor de restauratie van enkele tientallen historische perronkappen. Een project voor de komende tien jaar. De uitvoering wordt op dit moment voorbereid en daarbij wordt goed gekeken naar bedrijven die veilig werken op en rondom het spoor combineren met het gebruik van de ERM-richtlijnen. In de ERM-nieuwsbrief van april dit jaar werd daarover bericht. In dit tweede artikel gaan Suleyman Ozturk en Auke van der Pal namens ProRail dieper in op de plannen. Lees verder.


Station ’s-Hertogenbosch – foto ProRail


Nieuw duurzaam leven voor boerderij

ERM maakt, met een financiële bijdrage van de RCE, een serie van vier video’s waarin de verduurzamingsmogelijkheden van monumenten wordt getoond. Eerder verschenen al twee video’s. Een van de volgende gaat over de restauratie van een achttiende-eeuwse vervallen boerderij in Mariënvelde. Deze video draait om de vraag: ‘Allerlei maatregelen zijn mogelijk, maar wat leveren ze op?’ De boerderij is een van de ruim tachtig gebouwen in Gelderland die zijn gescand op de mogelijkheden tot verduurzaming. Lees verder.


Duurzaamheidsadviseur Martijn Haitink (Dijkoraad), eigenaar John Wolterinck en videoproducent Michiel Verhoeff (v.l.n.r.) bij de boerderij in Mariënvelde – foto ERM


CCvD voorzitter Rob van Hees: ‘Verbreding, verdieping en verbreiding’

‘Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit beziet de ERM-richtlijnen met een missie: we zijn continu bezig met verbreding, verdieping en verbreiding. Verbreding door voor meer restauratiespecialisaties richtlijnen op te stellen en. aan meer erfgoedsectoren aandacht te schenken (eerst alleen gebouwde monumenten, maar inmiddels ook groen en roerend erfgoed). Verdieping door bij herzieningen voortdurend nieuwe wetenschappelijke- en praktische kennis in de richtlijnen op te nemen. En verbreiding door de richtlijnen onder de aandacht te brengen, aldus voorzitter Rob van Hees. Lees verder.


Rob van Hees: ‘De richtlijnen vormen samen een bibliotheek voor erfgoedkennis, waarin heel veel kennis is te vinden. Maar hoe houd je die kennis voor iedereen makkelijk ontsloten?’ – eigen foto


Hoe jong erfgoed te restaureren en te behouden

Het Iconic Houses Netwerk lanceert een nieuw initiatief: Icons at risk, een inventarisatie van 's werelds meest bedreigde en architectonisch belangwekkende moderne huizen. Deze nieuwe website wordt na de zomer verrijkt met een toolkit voor eigenaren om weloverwogen beslissingen te nemen over de restauratie en het behoud van hun ‘jonge’ erfgoed. De toolkit wordt samengesteld door de RCE en bevat een groot aantal verwijzingen naar de ERM-richtlijnen, aldus Natascha Drabbe, initiatiefneemster. Lees verder.


Om-en-om-woningen, Reeuwijk (Gerrit Rietveld) - foto Pieter Brattinga, Centraal Museum, ©Stichting auteursrechten G.Th.Rietveld


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Ons grachtenpand telt bij elkaar twaalf kozijnen met schuiframen. Langs kieren en het enkele glas verliezen wij naar ons idee veel warmte in het stookseizoen. Zijn er verantwoorde verduurzamingsmogelijkheden bij monumentale schuifvensters?

Antwoord
Goed en verantwoord verduurzamen van schuifvensters is extra lastig. Via de vensters verdwijnt in het stookseizoen zo'n 25-35% van de interieurwarmte; aanpak van energieverlies langs deze weg is dus wel raadzaam. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.