ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

ProRail zoekt bedrijven die veilig werken op en rondom het spoor combineren met restauratiekennis, waarbij het gebruik van de ERM-richtlijnen dwingend is. Circa 100 vooroorlogse perronkappen zijn in meer of mindere mate toe aan restauratie. Daarvoor start ProRail een programma voor de komende tien jaar. Om een wijze van aanbesteden te ontwikkelen die goed aansluit op de restauratiesector heeft ProRail samenwerking gezocht met ERM.


Perronkap station Leeuwarden - foto Prorail

Eerst de vooroorlogse kappen
‘Van zo’n 350 historische perronkappen, waarvan de oudste dateren uit de periode 1862 – 1867, heeft ongeveer een kwart een monumentale status’, vertellen Suleyman Ozturk en Auke van der Pal, die binnen ProRail aan het restauratieprogramma werken. ‘Daarnaast kijken we in ieder geval altijd of ze een bepaald historisch of beeldbepalende meerwaarde hebben. De kappen met een monumentale, historische of beeldbepalende status dienen dan ook zodanig hersteld te worden. Vanwege de staat van onderhoud die benodigd is en de monumentale waarde geven we in het restauratieprogramma expliciet aandacht aan vooroorlogse kappen. Voor deze kappen is een specialistische aanpak benodigd en pakken we daarom ook als zodanig op’.

Betere uitvraag
‘Bijzonder aan dit restauratieprogramma is’, aldus de beide zegslieden, ‘dat we niet gewend zijn om met STABU bestekken te werken. We zien wel in dat de restauratiemarkt dit gewoon is en hierin zullen we onze interne documenten op moeten aanpassen. Dit doen wij in overleg met ERM. Zo kunnen we een betere uitvraag voor de markt creëren, die past bij onze interne processen en ook bij de markt.
Een ander belangrijk punt van aandacht is het veilig werken op en rond het spoor. Dit is een specifiek risico aangezien de kappen (als ze aan de spoorzijde zijn gebouwd) niet zo makkelijk kunnen worden losgekoppeld. De kappen kunnen in het invloedsgebied van het spoor zitten en dat betekent dat aannemers ook de benodigde veiligheidsmaatregelen van ProRail dienen op te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kabels en leidingen die in de kappen kunnen zitten of de bovenleiding van een spoor die onder stroom staat. Bij dit soort werkzaamheden zijn richtlijnen voor werken rondom het spoor leidend’.

Twee soorten kennis en kunde
‘De combinatie van die twee soorten kennis / ervaring – restauratiekennis / veiligheid werken op en rond het spoor – is belangrijk’, vervolgen Suleyman Ozturk en Auke van der Pal, ‘want een standaard restauratie aannemer heeft geen kennis en ervaring met dit soort werken, maar dient wel de richtlijnen te volgen. Dit betekent dat een oplossing kan zijn dat een ervaren ProRail aannemer in combinatie met een restauratie-aannemer samen gaan werken om de restauratie te realiseren. Hoe deze combinatie tot stand moet komen is nog niet duidelijk. Hier gaan we komende periode mee aan de slag, ook in overleg met de markt, om er een werkbare oplossing voor te vinden. Daarover zullen we binnenkort meer publiceren.’

Gerelateerd nieuws

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Hoe jong erfgoed te restaureren en te behouden

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Erfgoedzorg in coronatijd

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Uitstel ERM-audits in verband met Corona

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Gezamenlijk optreden gespecialiseerde bedrijven in de erfgoedsector

Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

Voor een eigenaar is het essentieel dat een aannemer ervaring heeft

Help!desk over ERM-certificering op 5 juli 2021

Denys is een van de twee Belgische bedrijven met ERM-certificering

ESJ Vastgoedonderhoud, een ERM-certificering vol energie

Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80