Stichting ERM
Nieuwsbrief maart 2021 extra

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

‘Een duurzaam monument heeft de CO2-uitstoot maximaal weten te reduceren’ definieert Frank Buchner. Hij leidt het RCE-programma ‘Erfgoed en duurzaamheid’. ‘Voor de verduurzaming van monumenten is een groot aantal partijen nodig. Vergelijk het met het droogmalen van werelderfgoed De Beemster. Dat lukte alleen dankzij het samenspel van 43 windmolens, elk met een eigen taak. Zoals nu voor bijvoorbeeld gemeenten de vergunningverlenende rol ten aanzien van het verduurzamen van monumenten, voor de RCE een adviesrol en voor ERM de informatieoverdracht aan de uitvoerende partijen. Deze en nog veel meer poldermolens werken ook samen in de Routekaart Verduurzaming Monumenten’. Lees verder.


Frank Buchner: ‘ERM heeft de verduurzaming van monumenten goed onder de aandacht van de professionals weten te brengen’ – eigen foto


Webinar ‘Duurzame daken’ in de week van het duurzaam erfgoed

In de ‘Week van het Duurzaam Erfgoed’ verzorgt ERM op woensdagmiddag 21 april 2021 tussen 15.00 en 16.30 uur een Webinar Duurzame daken over de dilemma’s en mogelijkheden bij het benutten en isoleren van daken, als onderdeel van de verduurzaming van monumenten. Hoe maken we onze ambities om monumenten te verduurzamen waar in praktijk? Laat u inspireren en bijpraten over Mogelijkheden, Methoden en Materialen. Onder leiding van voorzitter Bastiaan van de Kraats (Bureau 1meter98) gaat Vera Franken (Rijksvastgoedbedrijf) in de op de vraag: ‘Dillema’s bij het benutten van monumentale daken?’ Ilse Koreman en Marc Stappers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) behandelen een aantal bouwfysische aspecten. Felix Kusters (ERM) bespreekt de opties bij het isoleren van daken en Marcel van Haren (Takkenkamp) presenteert ontwikkelingen en productkenmerken van isolatiematerialen.
Stuur een mail naar secretariaat@stichtingerm.nl voor registratie.


Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Een uniforme wijze van schouwen van monumentale gebouwen en objecten, en het vastleggen van de daaruit verkregen gegevens, is essentieel voor de erfgoedmonitoring’, stellen Fenna Bekkers van de Provincie Limburg en Ernst van der Kleij van de Provincie Noord-Holland. ‘En niet alleen wij als gezamenlijke provincies, maar ook het Rijk, gemeenten en opdrachtgevers hebben groot belang bij standaardisering. De nieuwe URL 2006 “Schouwen van gebouwde monumenten” voorziet daarin’. Lees verder.


Foto: Jan-Hylke de Jong


‘Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk’

‘Schilderwerk aan molens is een vak apart, want molens zijn meer machines dan bouwwerken. Het moment dat kan worden geschilderd, de omstandigheden waaronder en de kennis van de toe te passen verfsoorten maakte het nodig bij de URL 4009 “Historisch schilderwerk” een speciale bijlage “Schilderwerk aan molens” toe te voegen’, vertelt Jeroen Cloïn van Cloïn Schilderwerken. Cloïn was nauw bij de totstandkoming van de bijlage betrokken. Lees verder.


Schilderwerk op grote hoogte vergt specifieke veiligheidsvoorschriften - foto Jeroen Cloïn


Ontwerprichtlijn en webinar over cementrustiek – een bijzondere vorm van beton

Voor cementrustiek is lange tijd nauwelijks aandacht en waardering geweest. Het waarderen, onderzoeken, adviseren, maar ook het restaureren van cementrustiek heeft vele overeenkomsten met de werkwijze rond het restaureren van historisch beton. Daarom is cementrustiek als specifiek aandachtspunt in de URL-en voor Betonrestauratie opgenomen. Voor cementrustiek is nu een ontwerp-richtlijn beschikbaar. Reacties zijn zeer welkom (reageren kan tot 28 april a.s.). Op 31 maart verzorgt ERM een webinar over deze kunstvorm in rustieke stijl.


Brug bij Kasteel de Haar - foto Eric Blok


Vragen en antwoorden over verduurzaming

Onder redactie van ir. E.J. Nusselder, MONUMENTENZORG

Vraag
Welke ervaringen zijn er met verduurzaming van monumentale kerken en welke aanpak beveelt u aan?

Antwoord
De ERM-brochure 'Verduurzaming van monumentale kerkgebouwen' uit 2018 geeft de belangrijkste aandachtspunten al aan. In de dagelijkse praktijk komt verduurzaming bijna altijd neer op beperking van het energiegebruik voor verwarming en verlichting. Er zijn flinke verschillen in het gebruik van kerken, waardoor ook de besparingsmaatregelen verschillen. In de praktijk blijken vaak besparingen tot 50 – 70% op energiekosten mogelijk. En in de meeste gevallen kan met relatief kleine ingrepen al flink besparingswinst worden geboekt. Lees verder.


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.