Stichting ERM
Nieuwsbrief september 2021

POM’s en gemeenten gebruiken steeds meer de ERM-richtlijnen

Alle professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM’s) werken met de ERM-richtlijnen. Ook gemeenten maken meer en meer gebruik van de ERM richtlijnen in hun rol als opdrachtgever en in hun rol als vergunningverlener. Dit blijkt uit het meest recente tweejaarlijkse onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar het gebruik van de richtlijnen. Lees verder.


Weesp is een van de vele gemeenten die gebruikmaakt van de URL-en voor instandhoudingswerkzaamheden – foto Theo van Oeffelt


Roest doet metselwerk scheuren

Roest op, vaak onzichtbare, ijzeren constructieonderdelen, kan leiden tot grote schade aan het metselwerk. De stenen uit de toren en de onderbouw van de Gereformeerde Kerk in Rijssen dreigden er zelfs door naar beneden te vallen. Lees verder.


Links: Reinald Aalderink aan het werk in de toren. Rechts: veel afgebrokkelde stenen rond de sponningen van de glas-in-loodramen. – foto's ERM


Veilig omgaan met zandsteen

Bij het bewerken van zandsteen komt zeer fijn kwartsstof vrij. Het inademen van dat stof veroorzaakt de longziekte silicose en is geclassificeerd als kankerverwekkend. Daarom verbiedt het Arbeidsomstandighedenbesluit het werken met zandsteen. Alleen voor onderhoud- en restauratiewerken aan monumenten wordt een uitzondering gemaakt. Hiertoe heeft ERM de uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk - Bewerken en verwerken van natuursteen (URL 4007) uitgebreid en voorzien van een achtergronddocument. Ook is er een brochure beschikbaar. Lees verder.


Onderzoek van TNO naar zandsteen in de Worst Case Room – foto ERM


Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

Het Nationaal Monumentencongres, op 11 november aanstaande, heeft als thema ‘Natuurlijk Monumenten’. ERM verzorgt, geïnspireerd door de congreslocatie (het Koninklijk Instituut voor de Tropen, met een majestueuze collectie roerende voorwerpen) een workshop over de relatie tussen natuur, roerend erfgoed en historische binnenruimten. Lees verder.


Rachelle Keller toont het werk van een boekrestaurator – foto ERM


Restauratiebestek voor monumenten

Het restauratiebestek voor monumenten is een co-creatie van marktpartijen, de ERM en Ketenstandaard/STABU. Hiermee zijn er voor onderhouds-, restauratie- en renovatiewerkzaamheden nu echt specifieke bestekomschrijvingen beschikbaar. Arjan Grandia, bestekdeskundige en adviseur stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam, licht het belang hiervan toe. Lees verder.


Arjan Grandia – eigen foto


Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021

Een goede restauratie vereist juiste en duidelijke afspraken, de wil om het goede te doen en - ‘voor dat laatste stukje motivatie’ - toezicht en handhaving. De discussie over het wat het resultaat van een ingreep bij een monument zou moeten zijn, verloopt niet altijd gemakkelijk; wat is toelaatbaar en wat niet? En als de afspraken er zijn: hoe kan je dan als gemeente de goede uitvoering van het werk bevorderen? Kort gezegd: hoe kun je als gemeente ‘kwaliteit organiseren’? De bijeenkomst is toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed). Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Foto's: Evert Jan Nusselder


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.