beroepsgroep:

Steenhouwer

werksoort:

Steenhouwwerk

Werkzaamheden

Natuursteen is in historische gebouwen veelvuldig toegepast. Bij herstel van natuursteen in monumentale gebouwen spelen niet alleen esthetische eisen maar ook technische eisen een belangrijke rol. Een verkeerde behandeling, materiaalkeuze of uitvoeringstechniek, heeft niet alleen grote gevolgen voor het uiterlijk, maar ook de levensduur van het natuursteen kan er sterk door worden beperkt.

Een duurzaam resultaat

  • Met de juiste steenkeuze is het uiterlijk en de kwaliteit van de steen op orde
  • Juiste maatvoering en profilering
  • Correcte plaatsing voorkomt delaminatie

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel

1. De juiste steenkeuze

Het is van belang om bij herstel van het natuursteen de juiste steensoort te kiezen:

  1. Het uiterlijk dient overeen te komen met de bestaande situatie;
  2. De steen moet kwalitatief goed zijn. Wanneer er bijvoorbeeld ‘stylolieten’ (brandlagen) in de natuursteen aanwezig zijn, kan dit leiden tot versnelde aantasting van het natuursteen (zie foto).

2. De juiste bewerking van de natuursteen

Voordat een natuursteen geplaatst wordt is er vaak een bewerking nodig om het uiterlijk van de natuursteen overeen te laten komen met de bestaande situatie. Voorbeelden van behandelingen zijn frijnen en scharreren. Vooral een juiste maatvoering en profilering zijn hierbij van belang. Een verkeerde keuze leidt tot een afwijkend uiterlijk ten opzichte van de bestaande situatie (zie foto).

3. Een correcte plaatsing van de natuursteen

Natuursteen dat is ontstaan door afzettingen is opgebouwd uit lagen. Deze laagopbouw wordt ook wel een “leger” genoemd en komt zowel staand als liggend voor. Men spreekt dan ook over een “staand” of “liggend” leger. Deze natuurstenen beschikken daardoor ook over een “richting” waarin vocht zich door de steen beweegt. Wanneer deze richting niet gelijk is aan de richting van het vochttransport waarin de steen in de praktijk wordt geplaatst, kan dit leiden tot delaminatie van het natuursteen (zie foto).

Zoek een erkend bedrijf

4 erkende bedrijven voor steenhouwwerk (url 4007)
Bekijk op de kaart

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed herstel te garanderen?

Voor een goed herstel van natuursteen komt het nodige kijken en is veel kennis en ervaring vereist. Daarom is het verstandig herstelwerkzaamheden door een erkende aannemer te laten uitvoeren. Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4007 in huis heeft. De Uitvoeringsrichtlijn bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het herstel van natuursteen moet voldoen. De volledige URL 4007 is hier te downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80