Stichting ERM
Nieuwsbrief juni extra

Jonge voegers worden node gemist

‘Het geeft heel veel afwisseling’, vertelt Yasin, terwijl hij bezig is de stootvoegen van een monumentaal Amsterdams woonblok te herstellen. ‘Niet alleen voegen, maar ook reinigen van de gevels, metselen, ontroesten van gevelankers’. Hij is op dit moment een van de schaarse jonge vakmensen. En dan neemt het aantal gecertificeerde voegbedrijven ook nog eens af. Er is veel zorg over het behoud van dit ambachtsvak. Lees verder.


Yasin herstelt de stootvoegen – foto ERM


‘Bouw met erfgoed aan een toekomstbestendig land’

‘Als koepels in het erfgoed- en monumentenveld roepen wij het nieuwe kabinet op om juist met erfgoed te bouwen aan een toekomstbestendig Nederland.’ Dat schrijft een groot aantal erfgoedorganisaties, waaronder ERM, in een ‘Handvest’ aan informateur Hamer. ‘We hebben maatschappelijke urgente opgaven opgepakt die verder gaan dan de monumentenzorg sec, maar waaraan erfgoed juist een belangrijke bijdrage kan leveren’, licht ERM-voorzitter Jacques Monasch desgevraagd toe. Lees verder.


Leegkomende argrarische gebouwen kunnen bijdragen aan woningtekort – foto ERM


Alleen gas bevrijdde de Vlietmolen van de kevers

Het werd her en der ‘een kek wespenpakje’ genoemd, het zwart-gele zeil dat vier dagen lang de Vlietmolen in Lexmond volledig afsloot. Dat was nodig om de molen met gas te bevrijden van de bonte knaagkever. Na eerder pogingen met andere technieken, bleef alleen deze mogelijkheid over. Lees verder.


Het inpakken van de molen – foto Anticimex


Digitaal scheuren detecteren; tot in detail

Opdrachtgevers en hun adviseurs hebben baat bij zo exact mogelijke gegevens van de bouwkundige staat van hun monument. Met zeer scherpe en gedetailleerde foto’s, die vervolgens worden omgezet in een gedigitaliseerde maatvaste tekening, is scheurvorming in metselwerk uiterst precies in beeld te brengen. Objectief en 100 procent betrouwbaar. Een techniek die voorheen alleen voor beton kon worden toegepast, is nu ook beschikbaar voor monumentaal metselwerk, vertelt Jeroen Kruithof van Asset Hub. Hij is een van de sprekers op het webinar ‘Digitalisering in de monumentenzorg, wat betekent dat voor u?’ dat ERM op dinsdag 29 juni verzorgt. Lees verder.


Analyse resultaat van circa 10 meter kademuur, waarvoor 45 foto’s zijn gecombineerd. Vervolgens is dat beeld geanalyseerd – beeld Asset Hub


Help!desk over ERM-certificering op 5 juli

Overweegt u een ERM-certificaat en vraagt u zich af hoe u dat moet aanpakken? Op maandag 5 juli a.s. verzorgt ERM een digitale bijeenkomst (middag) voor bedrijven die vragen hebben over certificering volgens een ERM-richtlijn. Certificering is mogelijk wanneer een bedrijf voldoet aan de betreffende uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn. Na een algemene toelichting over ERM-certificering en het auditten is er ruimte voor 1 op 1 gesprekken. Lees verder.


Gecertificeerde bedrijven mogen het logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren. Zij worden ook vermeld in het register van erkende bedrijven op de website www.stichtingERM.nl


Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.