Help!desk over ERM-certificering op 5 juli 2021

Overweegt u een ERM-certificaat en vraagt u zich af hoe u dat moet aanpakken? Op maandag 5 juli a.s. verzorgt ERM een digitale bijeenkomst (middag) voor bedrijven die vragen hebben over certificering volgens een ERM-richtlijn. Certificering is mogelijk wanneer een bedrijf voldoet aan de betreffende uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn. Na een algemene toelichting over ERM-certificering en het auditten is er ruimte voor 1 op 1 gesprekken. Kijk hier voor het volledige programma.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@stichtingerm.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80