Register nieuwsbrief, nr. 10 - december 2019

 

Dit is de negende Nieuwsbrief die u informeert over het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. In deze nieuwsbrief onder andere een interview met Gwen Tauber, schilderijenrestaurator bij het Rijksmuseum, en workshops ter versterking van het ondernemerschap.

Waarop letten bij een restauratierapport?

Wat vermeld je als restaurator allemaal in een restauratierapport? Hoe geef je jouw opdrachtgever inzicht in afwegingen en resultaten? Voor het opstellen van zo’n restauratierapport of verslag is een format ontwikkeld. Deze is ook te gebruiken als een handreiking bij het aanvragen van uw registratie als restaurator (met het verzoek dan om drie verslagen bij te voegen). Het gebruik van het format is uiteraard geen verplichting, het geeft u wel inzicht in de aandachtspunten en het vergemakkelijkt de beoordeling door de toetsende instelling. U kunt dit format desgewenst overnemen in uw eigen standaard lay-out.


Gwen Tauber: ‘Register is belangrijke stap op weg naar professionalisering’

‘Ik ben heel blij met de komst van het Restauratoren Register. Het is een grote stap voorwaarts in de professionalisering van ons vakgebied, zegt Gwen Tauber, sinds 1990 werkzaam als schilderijenrestaurator in het Rijksmuseum. Ze is afkomstig uit de Verenigde Staten, waar ze is opgeleid aan het Art Conservation Program van de Winterthur Museum/University of Delaware, en waar ze eerst drie jaar heeft gewerkt voor ze naar Nederland kwam. Lees verder.

Gwen Tauber - eigen foto


Naam en beeldmerk Register Restaurator wettelijk beschermd

Het woord en beeldmerk (logo) ‘Register Restaurator’ zijn opgenomen in het ‘Merkenregister’ en daarmee vastgelegd voor de Benelux. De naam en het logo helpen geregistreerde restauratoren zich te onderscheiden van niet-ingeschreven restauratoren. Met de inschrijving in het Merkenregister in de hand kan onterecht gebruik gemakkelijker worden tegengegaan.


Blog Jazzy de Groot

Jazzy de Groot, bestuurslid van Restauratoren Nederland en praktiserend restaurator, heeft zich aangemeld bij het Register om de aanmeldprocedure te onderzoeken. In een blog deelt zij haar bevindingen.

Jazzy de Groot - eigen foto


Save the date: Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid

Op donderdagmiddag 19 maart 2020 verzorgen stichting ERM, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een kennisbijeenkomst over nut en noodzaak van dendrochronologisch onderzoek.
Dendrochronologie bestudeert de jaarlijks wisselende ringbreedten in hout. De jaarringpatronen van het hout in ons cultureel erfgoed bevatten informatie over de groeiperiode en de unieke plaats in een chronologische reeks geeft ons zicht op, de sociale economie, het historische landschap en het gebruik daarvan, het klimaat en de houttechnologie.
Opdrachtgevers, overheden, archeologen, bouwhistorici en musea kunnen veel baat hebben bij de uitkomsten van dendrochronologisch onderzoek. Voor hen is deze bijeenkomst bestemd, en uiteraard ook voor restauratoren en erfgoedprofessionals uit de archeologie.
Een bijeenkomst vol uitleg, rondleidingen en praktische handvatten. Houd deze middag, bij de RCE in Amersfoort, vrij in uw agenda!

De romp van dit scheepswrak is in ca. 148 n. Chr. gebouwd in het Vlaamse Scheldegebied (Jansma et al. 2014)


Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

Ondernemers (vaak zzp-ers) in het cultureel erfgoed doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het met ‘het besturen van de onderneming’? Een restaurator die goed in zijn vak is, kan mogelijk onvoldoende succesvol zijn als ondernemer en onvoldoende oog en tijd hebben voor de kwaliteitsborging op dat gebied. Reden voor ERM het initiatief te nemen tot een aantal modules Ondernemerschap die het vakmanschap moeten ondersteunen.
Als pilot verzorgt ERM in de eerste helft van 2020 twee workshops ter versterking van het ondernemerschap. De eerste is gericht op het persoonlijk ondernemerschap, en gaat in op ‘ambities, doelen en grenzen stellen’. De tweede behandelt een van de meer zakelijke aspecten: ‘contacten met opdrachtgevers’. De modules in de pilot worden ieder 3 keer verzorgd. Zij zijn gratis toegankelijk voor gecertificeerde bedrijven (‘gebouwd en groen erfgoed’), RegisterRestauratoren en leden van een branchevereniging die is aangesloten bij ERM (waaronder RN, ARA, VRN en RC). Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Foto Esther Wieringa in opdracht van ERM


Rijksvastgoedbedrijf en Amsterdam Museum lid van begeleidingscommissie RestauratorenRegister

Julia Hennig treedt namens het Rijksvastgoedbedrijf toe tot de begeleidingscommissie voor het verder ontwikkelen en implementeren van het RestauratorenRegister. Zij volgt Andre Hoek op in de rol van ‘opdrachtgever’. Marysa Otte, adviseur collectiebeheer bij het Amsterdam Museum, zal de begeleidingscommissie versterken vanuit de optiek van de musea.

Marysa Otte - eigen foto


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.