Register nieuwsbrief, nr. 11 - januari 2020

 

Dit is de elfde Nieuwsbrief die u informeert over het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor een kennisbijeenkomst over dendrochronologie en opnieuw een help!desk met spreekuur.

Een nieuwe lente, een nieuw dendrochronologisch geluid

Dendrochronologisch onderzoek kan voor archeologen, musea, particuliere eigenaren van houten objecten en bijvoorbeeld schilderijen met houten onderdelen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen unieke informatie opleveren. Het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, de dendrochronologie, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Over de rijkdom aan kennis die dendrochronologisch onderzoek kan bieden, verzorgt ERM samen met de RCE en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie een kennisbijeenkomst op donderdagmiddag 19 maart 2020 bij de RCE in Amersfoort. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Illustratie Esther Jansma


Help!desk on tour in Groningen: hoe kom je in het Register?

Op 21 januari jongstleden verzorgde de Restauratoren Vereniging Noord een bijeenkomst in Groningen voor haar leden. Deze stond geheel in het teken van het Restauratoren Register. Aanwezig waren Cora van de Vliet, toetser bij SGS, en Esther Wieringa namens de stichting ERM. De nadruk lag vooral op de vraag hoe ik in het register kom en hoe kan de website daarbij helpen? Wat zijn de eerste stappen, hoe benader ik een toetsende instelling en welke vragen zijn dan goed om te stellen voordat je in zee gaat met een van de twee instellingen? Met betrekking tot de laatste vraag werden o.a. genoemd: andere wie is de inhoudelijk expert die mij gaat beoordelen, wat zijn de kosten en wat zijn de verschillen tussen de twee toetsende instellingen? Cora van de Vliet lichtte toe dat beide instellingen met dezelfde eisen werken en van dezelfde pool inhoudelijk experts gebruik maken. Het verschil zou hem dan vooral in de prijs kunnen liggen.


Commissie Opleidingen en nascholing adviseert College over erkenningen

‘We hebben de criteria waarop we de opleidingen eerder beoordeelden op 10 januari jongstleden in een overzichtelijk handvat gegoten. Dat helpt ons om tot een eenduidiger en helderder oordeel te komen en gaan we voorleggen aan het CCvD’, vertelt restaurator en lid van de commissie Opleidingen en nascholing, Paulien Kaan. ‘Ondertussen zijn wij vrijwel rond met de beoordeling van de Nederlandse opleidingen. Na de afronding hiervan zullen we ons op aanvraag gaan richten op de buitenlandse opleidingen, er zijn immers ook restauratoren met een buitenlands diploma werkzaam in Nederland. Tot slot zullen we ons de komende tijd naar verwachting ook gaan richten op historisch interieur en het scholingsprogramma in het kader van bij- en nascholing. Dat is nog afhankelijk van de discussie in de begeleidingscommissie en de eisen die daarvoor op papier gezet gaan worden’.
De lijst met erkende opleidingen kunt u hier vinden. Deze lijst hanteert de toetsende instelling bij het beoordelen van het diploma ten behoeve van de registratie. De lijst zal de komende jaren verder aangevuld gaan worden. Kijk hier voor meer informatie over de commissie Opleidingen en nascholing.

Paulien Kaan, lid van de Commissie Opleidingen en Nascholing – foto ERM


Jazzy de Groot mag zich als eerste Register Restaurator noemen

We feliciteren Jazzy de Groot als eerste geregistreerde in het nieuwe Restauratoren Register. Zij kreeg onlangs de bevestiging van haar toetser (SGS) dat zij aan alle eisen voldoet en ook het beoordelingsgesprek met goed gevolg heeft afgerond. Jazzy is nu te vinden als specialist Schilderijen. Jazzy heeft haar ervaringen vastgelegd in een Blog.

De persoonlijke banner van Jazzy de Groot


18 februari nieuwe Help!desk met spreekuur

Op 18 februari bent u weer van harte welkom in Gouda bij de stichting ERM met al uw vragen over het Restauratoren Register. We plannen u dan in voor maximaal 45 minuten zodat u uw vraag in een persoonlijk gesprek aan ons kunt voorleggen. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Het inloop/spreekuur is tussen 13.00 en 17.00 uur.
Als u gebruik wil maken van het spreekuur, dan kunt u uw naam, uw e-mailadres en uw voorkeurstijdstip doorgeven aan: restauratorenregister@stichtingERM.nl. Het helpt als u in uw mail alvast uw vraag of de aard van uw vraag aan ons doorgeeft.

Als langskomen voor u geen optie is, dan staan we u ook graag telefonisch te woord. We zitten op 18 februari de hele dag klaar om al uw vragen over het Restauratoren Register te beantwoorden. U kunt bellen met: 06-22064928 (Esther Wieringa 10 – 18 uur) of 06-22106527 (Walter de Koning 13 – 18 uur).


Ondernemerschap ter ondersteuning van vakmanschap

Een toekomstgericht ondernemer is op de hoogte, kijkt vooruit en is voorbereid. Ondernemers werkzaam in het cultureel erfgoed doen waar ze goed in zijn: hun vak uitoefenen. Maar hoe zit het met ‘het besturen van de onderneming’? Bijblijven is nodig, zowel in het vak zelf, als in het zijn van ondernemer. Dat geldt voor iedere ondernemer – eenmanszaak of leidinggevende met medewerkers. ERM verzorgt in de eerste helft van 2020 gratis twee workshops ter versterking van het ondernemerschap van kwaliteitsbewuste ondernemers in het cultureel erfgoed (monumentale gebouwen en objecten; groen erfgoed; roerende voorwerpen en historische binnenruimten). De reeks start op 20 februari. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.