Register nieuwsbrief, nr. 6 - februari 2019

 

Dit is de zesde Nieuwsbrief die u informeert over de voortgang van het oprichten van het Restauratoren Register. De eerdere edities kunt u hier downloaden. Op 23 februari a.s. kunt u zich uitgebreid laten informeren tijdens een speciale bijeenkomst in het Museum Catharijneconvent te Utrecht. En deze keer laten wij restaurator van schilderijen Erick Douwes aan het woord, één van de leden van de begeleidingscommissie.

Zaterdagmiddag 23 februari 2019

U kunt u zich hier aanmelden (t/m 17 februari a.s.).

Museum Catharijneconvent (Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht).
Inloop vanaf 12.00 uur (de broodjes staan klaar). Het programma start om 12.30 uur en eindigt om 15.30 met een borrel.

Programma
Bij elk programmaonderdeel is er gelegenheid tot het stellen van vragen

12.30 uurWelkom namens de stichting Restauratoren Register
- André Hoek (SRR)
 
12.40 uurDe wording van het nieuwe Register
- Walter de Koning (directeur stichting ERM i.s.m. de leden van de begeleidingscommissie)
 
13.00 uurHoe werkt het nieuwe Restauratoren Register?
- Een toelichting aan de hand van de nieuwe website door Ronald Werring (YPOS)
 
13.30 uurDe toetsende instellingen, wat doen zij?
- Miranda Maring (Hobéon), Jeroen Oosterbaan en Arthur Griffioen (BAN)
 
13.50 uurDe reacties op het ontwerp van het nieuwe Register
- Esther Wieringa (namens de stichting ERM)
 
14.10 uurPauze 
14.40 uurHoe kom en blijf ik in het Restauratoren Register, en vanaf wanneer kan ik mij laten registreren?
- Esther Wieringa (namens de stichting ERM)
 
15.00 uurAfsluiting: hoe gaat het verder?
- Walter de Koning (directeur stichting ERM)
 
15.30 uurBorrel en gelegenheid om nader kennis te maken met de toetsende instellingen 


Dit voorjaar wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Een geheel nieuw opgezet beroepsregister voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. De oprichters – A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en het oude Restauratoren Register, aangevuld met opdrachtgevers en vertegenwoordigingen uit het erfgoedveld – en de begeleidende organisatie stichting ERM, nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst over dit nieuwe register.

Bron: Esther Wieringa


‘Het nieuwe register is landelijk, onafhankelijk en eerlijk’

Erick Douwes, Douwes Fine Art Restauration, voorzitter A.R.A. Nederland en één van de initiatiefnemers van het nieuwe Restauratoren Register

‘De drie belangrijkste waarden die ik het nieuwe Restauratoren Register toeken zijn landelijk, onafhankelijk en eerlijk. Waarden die voor zowel de ingeschreven restauratoren gelden als voor de consument die op zoek is naar een vakbekwame restaurator’, stelt een van de initiatiefnemers, Erick Douwes vast.

Praktijkman
Erick Douwes loopt al ruim veertig jaar mee als restaurator. Zes generaties gingen hem voor. ‘Als peuter boeide mij het restauratieatelier van mijn vader. Toch was de keuze voor dit vak niet gelijk gemaakt, in mijn jeugd wilde ik muzikant worden’, vertelt hij. Rond zijn 21ste stelde hij vast dat daar onvoldoende toekomst voor was. ‘Spelen op mijn mondharmonica doe ik nog steeds graag, maar zo ongeveer op die leeftijd vroeg ik mijn vader: “pa, wil jij mij het vak leren?” En zo leerde ik in de praktijk het restauratievak. Met name die van complexe schoonmaakprojecten en noodzakelijke bedoekingen’. Erick zegt veel respect te hebben voor de universitaire opleidingen, maar is van mening ‘dat je het vak pas echt beheerst door de rijkdom aan praktische ervaring. Herhaling is de beste basis voor de vakman’.
Tot tweemaal toe werd hij bestuurslid van Art Restorers Association Nederland, afgekort tot A.R.A. Nederland, en vult nu alweer geruime tijd de rol van voorzitter.

Bron: A.R.A. Nederland

Steun van ERM
Samen met Vincent van Drie, meubelrestaurator en toen nog voorzitter Restauratoren Nederland, pakte hij de vernieuwing van het Restauratorenregister op en startte het Tripartiet, een samenwerking van het oude Restauratorenregister, Restauratoren Nederland en A.R.A. Nederland. ‘A.R.A. kende een register, maar daarvoor moest je eerst lid worden van de vereniging en vervolgens kreeg je met een ballotage te maken. Na wat perikelen rond een uiteindelijk mislukte fusie tussen enkele restauratoren verenigingen hebben Vincent en ik het voortouw genomen om tot een nieuw Restauratoren Register te komen. De stichting ERM, met een grote ervaring op het gebied van kwaliteitsborging, bood aan ons in dat proces te ondersteunen. Van hun kennis en begeleiding hebben we dankbaar gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld met de oprichting van een begeleidingscommissie waarin niet alleen restauratoren participeerden, maar ook de overheid en opdrachtgevers. Met elkaar hebben we een register kunnen opzetten dat elke restaurator een eerlijke kans biedt om in opgenomen te worden. Maar die ook het kaf van het koren scheidt. Het is een “second-best” oplossing, want vergeet niet, het is een vogelvrij beroep, de restaurator geniet geen enkele beroepsbescherming’.

Onafhankelijk en transparant
Erick Douwes wijst nadrukkelijk op de onafhankelijkheid van het nieuwe register. ‘En het staat voor een transparante toetsing van opleiding of ervaring. Het is niet gebonden aan een van de verenigingen. Iedere restaurator kan zelf beslissen zich aan te melden voor registratie. Wordt hij of zij in het register opgenomen dan krijgt hij of zij het recht dit met een keurmerk uit te dragen. Maar sta je niet geregistreerd, dan mag je dat keurmerk ook niet dragen. Dat biedt de consument duidelijkheid.’


Reageren?

Wilt u reageren op het initiatief tot een Restauratoren Register of de inhoud van deze nieuwsbrief? Wij ontvangen uw reactie graag via secretariaat@stichtingERM.nl.


Privacy

U heeft deze nieuwsbrief ontvangen als lid van een van de samenwerkende organisaties.
Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klikt u hier.